İntihar nedir? Neden intihar edilir?

İntihar, ülkemizde de ara sıra da olsa rastladığımız fakat sayısı pek de az olmayan bir olgudur. İntihar ile bilgileri bu makalede bulabilirsiniz.

Dünyada her üç saniyede 1 kişi intihar girişiminde bulunuyor ve her 40 saniyede 1 kişi intihar ederek yaşamını yitiriyor.


İntihar, özellikle yüzyılımızda, psikiyatristlerin ve psikologların ilgilendikleri en önemli konulardan biri durumuna gelmiştir. Bu alanlarda konu ile ilgilenenler intiharı kişinin bir sorunu olarak ele almışlar ve toplumsal koşullara gereken önemi vermemişlerdir.

Psikiyatrist ve psikologlar, sosyolojik açıklamaları eleştirerek, Neden şu kişi değil de, bu kişi intihar ediyor? sorusuna kişilerin psikolojik yapılarına inerek cevap aramışlardır. Bu tür görüşler birçok yönden eksiklik göstermelerine rağmen, yine de intiharın nedenlerini açıklayabilmede önemli katkılarda bulunmuşlardır.

İntihar eden kişi, varlığını kanıtlamak için yokluğunu gösterme eğilimine düşmüştür. Yani “Ben yok olduğumda, geriye kalanlar ne yapacaklar? Ben önemliyim. Ben hakediyorum” düşüncesiyle yokluklarını ortaya çıkarmak ve tüm dünyevi acıları atlatmak amacıyla intihar girişiminde bulunurlar. İntiharı bir çözüm yolu olarak görmek ve girişimde bulunmak başlı başına bir hata olmasıyla birlikte, intihara kalkışan insanlar çoğu zaman yaptıklarının hata olduğunu anlamamak için kendilerini uyuşturmaya çalışırlar ve bunun için alkol, uyuşturucu gibi madde kullanırlar. Yaşamın kendilerine ağır geldiğini düşünüp, hiç bir şeyi çözemeyecekleri ana geldiklerini sanarak yaptıkları bu intihar girişiminde, artık her şeyi bitirme zamanı gelmiştir düşüncesi beyinleri gittikçe kemirmiştir. Yaşam boyunca mutlu olamadığını düşünüp yaşamın dışına çıkma hevesiyle yapılan intihar sayısı, diğerlerine oranla çok daha fazladır. Ama unutmamak gerekir ki intihar bir çözüm yolu değildir, aksine çözüm yollarını kapatan bir engeldir.