Suflör nedir?

sufle vermek suflorSuflör, tiyatrolarda oyunculara sözlerini hatırlatmak amacı ile tiyatro sahnesinin arkasında, ancak sahneye en yakın noktada ve film çekimlerinde kamera arkasında, oyuncuların ağız hareketlerinin repliklere uygun hale gelmesini temin etmek gayesi ile görüntüye girmeden sufle veren, yani oyunculara replik hatırlatması yapan kişiye verilen isimdir. Genelde sufle veren erkeklere “suflör”, bayan olanlara ise “suflöz” adı verilmektedir. Ancak, bayan-erkek ayırmadan sufle verme işini yapan herkese “suflör” deniyor olması da yanlış bir kullanım kabul edilmemektedir.

Tiyatrolarda hala mümkün olmakla beraber, film çekimlerinde suflör ihtiyacı eskisi kadar fazla değildir. Önceden film çekimleri sessiz yapılmakta idi. Sonrada yapılan dublajlar ile filmler seslendirilmekte idi. Bu seslendirmeler ile oyuncuların ağız hareketlerinin ve mimiklerinin uygun olabilmesi doğru replikler ile görselliğin oluşmasına bağlı idi. Bunu da oyuncular suflör yardımı ile gerçekleştirmekte idiler. Ancak, günümüzde dizi çekimleri de dahil olmak üzere film çekimleri çok büyük oranda sesli çekim ile gerçekleştirilmektedir. Yani, oyuncular ezber yaparak çekime girmekte olup, kendi sesleri ile anında seslendirme yapmaktadırlar. Ancak, gerek duyuluyor ise suflör oyunculara olası unutma durumlarında repliklerini hatırlatmak amacı ile yine de görev yapabilmektedirler.

Suflör olmak sadece metin hatırlatması yapmak demek değildir. Suflörlerin de en az oyuncular kadar konuya hakim olması, zamanlama konusunda profesyonel olmaları, doğru yerde ve ihtiyaç anında hemen müdahale yapabilmesi gibi hususlarda profesyonel olmaları gerekmektedir. Kısaca, “her okuma yazma bilen suflör olabilir.” gibi bir anlam çıkarılmamalıdır.

Suflörlerin icra ettiği rol özellikle tiyatro oyunlarında çok hayati olmakla beraber, oyuncular için replik unutmak en çekinilen durumlardan biridir. Bu stresin performansa yansıması riskini bertaraf etmek için teknolojiye başvurulan örneklere şahit olabilmekteyiz; gizli kulaklık ile performans gösteren oyuncuların olması gibi.