Zooloji Bilimi

zoolojiZooloji Bilimi; Hayvanlar topluluğu anlamına gelen zoo ve bilim anlamına gelen logos kelimelerinden türemiş hayvanları çeşitli yönleriyle inceleyen, biyolojinin alt bilim dallarındandır.

Eski çağlarda yaşayıp bugüne kadar ulaşamamış, soyu tükenmiş olan hayvanlar ve günümüzde hâlen yaşamakta olan hayvanlar zoolojinin inceleme alanı kapsamındadır. Diğer bilim dalları gibi zooloji de insanların merak ve araştırma eğilimleriyle ortaya çıkmış bir bilim dalıdır. Zooloji tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülmektedir. Yunan, Mısır ve İran kültürlerinde hayvanları incelemeye dair ilk yazılı belgeler bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda hayvanların basit tanımı, embriyonik gelişimi, beslenmeleri, davranışları, sağlığı, kalıtım ve evrimleriyle başlayan ve geliştikçe alt dallara ayrılan Zoolojide her bilim adamı kendine bir altdal seçer ve seçtiği altdala göre isimlendirilir. Zoolojinin altdalları; Akaroloji, Araknoloji, Entomoloji, Etoloji, Herpetoloji, İhtiyoloji, Mammaloji, Mirmekoloji, Nöroetholoji, Ornitoloji, Paleozooloji, Paleontoloji, Setoloji olarak sıralanmaktadır.

Zooloji toplum sağlığından uzay bilimlerine kadar tüm alanları ilgilendiren bir bilim dalıdır. Dolayısıyla bu alanlardan birinde yapılacak bir araştırma zoolojiyi de kapsamaktadır. Zoolojinin altdalları Taksonomik ve Taksonomik olmayan olarak iki gruba ayrılır. Taksonomik olanlar; Protozooloji (Tek hücreliler), Malakoloji (Kabuklular), Ornitoloji (Kuşlar), Entomoloji (Böcekler) gibi bazı omurgasızlar, Ihtiyoloji (Balıklar), Helmintoloji (Solucanlar), Herpotoloji (Kurbağa ve Sürüngenler), Memeliler gibi bazı omurgalılardır. Taksonomik olmayanlar ise tüm hayvansal organizmaların morfolojisi ve fizyolojisidir. Ayrıca zooloji ve zoologlar veterinerlik ve veterinerler ile bağdaştırılabilir.