Ornitorenk

ornitorenkOrnitorenkler, türünün tek örneği olarak bulunan, gagalımemeligiller familyasından, Avustralya civarlarında yaşayan hayvanlardır.

Gagası genellikle sert zannedilir ancak tam tersi yumuşak bir yapıya sahiptir. Gagasını yukarı ve aşağı ayırarak açmamaktadır, Ornitorenk’lerin gagası alt tarafında açıklık bulunan bir duyu organıdır. Memeli olmasına rağmen gagasının olması Ornitorenk’in en dikkat çekici özelliklerindendir. Ayrıca geniş ve düz bir kuyruğu olan Ornitorenk’ler havayı hapsederek sıcak tutan bir kürke sahiptir. Kuyruklarını yağ depolamak için kullanırlar. Dişi ornitorenkler erkeklere göre daha küçüktür. Bu fark 4 cm civarındadır. Ortalama 50 cm büyüklüğe sahip ornitorenklerin kuyruğu 8-15 cm arasında değişmektedir. Ornitorenklerin ağırlığı iki buçuk kilodan 700 kg’ya kadar ulaşabilmektedir. Ornitorenklerin ayakları vücudunun altında değil, yanlarındadır. Bu yüzden sürüngenlere benzeyen bir yürüme şekline sahiptirler. Ayrıca kuyrukları kendilerine yön vermelerini sağlayan dümen görevi görmektedir. Diğer memelilerden tek farkı gagası değildir. Vücudunda farklı kemik yapıları bulunmaktadır. Ayrıca çeneleri de diğer memelilerden farklı çalışmaktadır.

Erkekle dişi çiftleşme dönemlerinde bile birbirlerine sevgi göstermemektedir. Dişi Ornitorenk yaşadığı nehrin kıyısında biryerlerde kendisine bir çukur kazar, içerisini ot ve yaprak ile doldurur. Yumurtlama dönemi gelene kadar hiçbir erkek Ornitorenk içeri giremez. Çiftleştikten 15 gün sonraya kadar yumurtlama gerçekleşebilir. Ornitorenkler yılda bir defa, genellikle iki adet yumurtlarlar. Ancak bazen üç tane yumurtladığı da olur. Yumurtaların büyüklüğü güvercin yumurtalarına benzese bile şekli daha yuvarlaktır. Yumurtalar iki taneyse birbirlerine yapışık olurlar. Böylece yuvadaki yaprakaların arasında kaybolmaları engellenir. Eğer üç taneyse üçgen şeklinde birbirlerine yapışık durumdadırlar. Kuluçka döneminde anne Ornitorenk yuvanın girişini toprakla kapatarak yuvayı güvene alır. Kuluçka döneminde kuşlar gibi üzerine oturmamaktadır. Kuluçka dönemi yaklaşık 10 gün sürer. Bu 10 günün sonunda anne Ornitorenk yavruları sütle besler. Yavru Ornitorenk’ler 4 aylık olana kadar hiçbir şey görememektedirler.

Erkek ornitorenklerin savunma mekanizması arka pençelerindeki tırnakların zehirli olmasıdır. Sadece erkeklerde bulunan bu mekanizma, bir kavga durumunda tamamiyle düşmana saplanmaktadır. İnsanları öldürecek doza sahip değildir ancak günlerce ağrı yapabilir. Avlarını, avların elektriklerini hissederek bulmaktadırlar. Nesli şimdilik güvendedir ancak kirli suya çok duyarlı olması sebebiyle geleceği tehdit altındadır.