Yunan mitolojisi efsaneleri

Sözlü edebiyata yansıdığı için bilinen insanlık tarihi boyunca büyük ilgi görmüş ve günümüze dek ulaşmış Yunan mitolojisi içinde birçok efsaneyi barındıran bir anlatıma sahiptir. Çok çeşitli kahramanlar, kudretli tanrılar ve tanrıçaların gerçek üstü hikayeleriyle harmanlanan Yunan mitolojisi efsaneleri dilden dile aktarılmış ve özellikle Avrupa medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Günümüzde tarihçilerin ve arkeologların yakından incelediği ve birçok bilim insanın Avrupa medeniyetlerinin kökeni olarak kabul ettiği Antik Yunan, mitolojik efsanelerle süslenen birçok edebi eser vermiştir. Bilinen insanlık tarihinin oldukça eski dönemlerinden başlayarak günümüze dek bu dillerde birçok edebi eser yazılmış olması, Yunan mitolojisinde yer alan efsanelerin günümüze ulaşmasını sağlamıştır.

Orta Doğu ile Doğu Avrupa coğrafyasında binlerce yıldır anlatılan birçok mitolojik unsur ile harmanlanmış bir kültüre sahip olan Yunan efsaneleri, devam eden dönemde Romalılar tarafından da kabul görmüştür. Zira günümüzde tarihçiler ve arkeologlar Roma mitolojisindeki efsanelerin neredeyse tamamen Yunan mitolojisinden alındığını söylemektedir. Yunan mitolojisindeki efsanelerde çok sık rastlanılan tanrılar ve tanrıçaların neredeyse tamamı insan siluetine sahiptir. Yunan mitolojisindeki efsanelerin tamamında adı geçen tanrılar toplam 12 adettir. 5 kadın ve 7 erkekten oluşan bu 12 tanrının evi ise Olimpos Dağı olarak kabul edilir.

Yunan mitolojisinde anlatılan efsanelerin tamamı, Olimposlu 12 tanrının “Titanlar” ile olan savaşı ile başlamaktadır. Titanlar ile amansız bir savaşa giren Yunan tanrıları büyük bir zafere imza atarak, dünyadaki yaşamında şekillenmesini sağlamıştır. Zaten Olimposlu tanrıların savaştığı Titanlar da aslında birer tanrı olduğundan, bu savaşlara “tanrıların savaşı” da denmektedir. Titanların sayısı çok daha fazla olmasına rağmen tıpkı Olimposlu tanrılarda olduğu gibi Titanların da başında 12 büyük tanrı bulunmaktadır. Bu 12 Titan tanrı zamanla diğer Titanları doğurur ve böylece Titanların sayısı hızlı bir şekilde artar. 12 Titanın doğurduğu diğer Titanların en çok tanınanları ise Atlas ve Prometheus’tur. Olimposlu tanrılar ile olan savaşını kaybeden Titanların lideri “Kronus” iktidardan düşer ve dünyanın yönetimi Yunan tanrılarına geçer.

Olimposlu tanrılar Titanlar ile olan savaşlarını kazandıktan sonra kalan tüm Titanları yeraltına gönderir. Yeraltında bulunan ve Tartarus olarak bilinen bu yer, sonsuza dek giden ve asla bitmeyen bir bölgedir. Tanrıların savaşı sonrası Prometheus gibi bazı Titanlar Olimposlu tanrıların arasına katılırken, Atlas gibi bazı Titanlar da Yunan tanrıları tarafından cezalandırılır. Atlas’a verilen ceza dünyayı sonsuza dek sırtında taşımaktır. İktidara geçen Yunan tanrıları Olimpos Dağı’nın tepesinde bulunan bulutların üzerinde yaşar ve buradan dünyayı yönetirler. Yunan mitolojisindeki efsanelerde her zaman 12 tanrı bulunduğuna inanılır. Yaptığı savaşı kazanan Zeus daha sonra diğer iki kardeşi ile birlikte dünya yönetimini paylaşır. Kura çekerek dünyanın paylaşılmasının ardından gökyüzü Zeus’un, denizler Poseidon’un ve yeraltı da Hades’in olmuştur.

Rahnansaika