Yönetici asistanı ve görevleri

İlk bakışta çok basit bir iş gibi algılanan ve toplumumuzda birçok insanın sekreterlik olduğunu “zannettiği” yönetici asistanlığı, aslında genel hatları ile incelendiğinde bir yönetici kadar görev üstlenilen bir görevdir. Yönetici asistanını diğer birçok benzer meslek grubundan ayıran en temel özellik, “herhangi bir talimat almasına gerek olmadan” kendine düşen görevleri yapabilmesidir. Bu açıdan bakıldığında bir yönetici için kendisine emir vermese dahi birçok konuda doğru kararları atabilen ve bu adımların nasıl yapıldığını gerektiği gibi denetleyebilen bir asistana sahip olmak, işlerin gerçek manada hafiflemesini sağlayacaktır. Dolayısı ile işine hakim bir yönetici asistanı, yönetici kadrosu için muazzam derece önemli ve bir o kadar da bulunması zor bir yardımcıdır.

Çoğu yönetici kendisinin işlerini hafifletecek ve daha da önemlisi “güvenebileceği” bir yönetici asistanı bulduğunda, bu isimle çalışmayı sürdürmek için elinden geleni yapar. Zira tıpkı bir bölüm yönetici gibi üst düzey kararların alındığı ortamlarda çalışan yönetici asistanları, gerektiğinde işlerin akışını herhangi bir emir almasına gerek olmaksızın başarılı bir şekilde denetleyebilir. Yönetici pozisyonundaki isimlerle deyim yerindeyse “omuz omuza” çalışan yönetici asistanları, yönetici vasıfları taşıyan birim şefi olarak da tanımlanabilir. İşlerin olması gerektiği gibi yürütüldüğünden emin olan yönetici asistanları, görev ve sorumluluklarını aksatmadığı için yöneticilerin gözünün arkada kalmamasını sağlar.

Gerektiği zaman firma bünyesindeki diğer birimlerle koordineli bir biçimde çalışarak gereken politikaları dahi belirleyebilen yönetici asistanları, üst düzey karar mercilerinin yanında yetişen geleceğin yöneticileri olarak da görülmektedir. Tabiri caizse “işin mutfağından” yönetici asistanı olarak yetişen bireyler, iş hayatında birçok farklı durumu doğrudan deneyimleyerek yaşadığı için gelecekte deneyimli bir yönetici olma konusunda oldukça avantajlıdır. Kriz anlarını fırsata dönüştürmek için gereken deneyimi çok önceleri kazanan başarılı bir yönetici asistanı, iş hayatının başında olan ve deneyimli bir isme ihtiyaç duyan genç firmalarda doğrudan yönetici olarak da kariyerine devam edebilmektedir.

Bölümler arası iletişimi kurarak işlerin koordine bir şekilde yürütüldüğünü denetlemekle de yönetici asistanının üstlendiği kritik görevler arasında yer almaktadır. Yöneticilerin gözü kapalı güvenebileceği kadar yakının da olan yönetici asistanları, bir yardımcı olmanın ötesinde çoğu konuda bir “danışman” olmalıdır. İyi bir yönetici asistanı, yardımcılığını ve danışmanlığını yaptığı yöneticinin adeta sağ kolu gibidir. Bu tanım çoğu zaman abartılı gibi görünse de, yönetici asistanları “resmi işlemlerden yöneticini kişisel işlerine kadar” her alanda işlerin yürütülmesini sağlamaktadır. Adeta ikili arasında bir ortaklık söz konusu olduğundan yönetici asistanı beraber çalıştığı yöneticinin özel hayatındaki alışkanlıklarından iş hayatındaki çıkarlarına kadar her konuda en çok bilgi sahibi kişidir.