Ulaştırma Bakanlığının görevleri

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1939 yılında kurulmuş ve günümüzde doğrudan Başbakanlığa bağlı olarak çalışan bir bakanlıktır. Halk arasındaki kısaca Ulaştırma Bakanlığı şeklinde anılan bakanlık, ülke için büyük önem taşıyan birçok alanda oldukça kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Başta ulaştırma ve haberleşme olmak üzere teknik ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan Ulaştırma Bakanlığı, kamu yararına uygulamalar geliştirmek ve var olan uygulamaları takip etmekle görevlidir. Karayolu yapımı ve yapım ile ilgili araç gereç ihtiyaçları Karayolları Genel Müdürlüğü aracılığı ile yürütüldüğünden, Ulaştırma Bakanlığı daha kapsamlı çalışmalar düzenler ve tüm bu çalışmalarda milli güvenlik unsurlarını da dikkate alır.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından üstlenilen temel görevler;

 • Haberleşme ile ulaştırma adına yapılan tüm faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipmanları tahsis etmek ve uygulamalardaki genel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,
 • Deniz, kara ve hava araçlarının teknik yeterliliklerinin topluma hizmet verebilecek seviyede olmasını ve ulaştırma sistemlerinin düzenlenmesini sağlamak,
 • Haberleşme ve ulaştırma sistemlerini ilgilendiren temel prensipleri belirlemek ve bu alanlarda uygulanacak hizmet politikalarını belirlemek,
 • Tüm ulaştırma ve haberleş sistemlerinde kamunun güvenliğini sağlayacak önlemleri almak, mevcut tedbirlerin işlevselliğini arttırmak, bu alanlarda yapılan uygulamaların denetimini ve takibini yapmak,
 • Devlet adına ulaştırma ve haberleşme alanında benimsenecek politikaları belirlemek ve uygulama sahası için gereken hizmetlerle alakalı araştırmalar yapmak,
 • Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin amaçlarını belirlemek ve çalışmalarını denetlemek,
 • Haberleşme ücretleriyle ilgili benimsenecek fiyat politikalarını kanun kapsamında düzenlemek ve fiyat tarifelerinin uygulanmasını takip etmek,
 • Haberleşme ve telsiz işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterliliğini sınamak, bu konuda gereken yeterlilik şartlarını belirleyerek hizmet şartlarını tespit etmek,
 • Yurtdışında ülkeler ile yapılan ulaştırma ve haberleşme anlaşmalarının içeriğini kanun gereğince düzenlemek ve yeni ilişkiler geliştirilmesini sağlamak,
 • Doğal afetlerde ve sonrası süreçte oluşabilecek haberleşme yoğunluğu için servislerin hizmet vermeye devam etmesini sağlayacak tedbirler almak,
 • Olağanüstü hallerde ve savaş gibi kriz durumlarında tüm bu hükümlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Ülkedeki sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik durumu analiz ederek hizmet politikalarının bu konulara uygun bir şekilde geliştirilmesini sağlamak,
 • Evrensel hizmet politikalarının maliyetleri ile ilgili hesapları yapmak,

Şeklinde sıralanabilir.

Tüm bu görevler haricinde Ulaştırma Bakanlığı ülke vatandaşlarının ulaştırma ve haberleşme imkanlarından daha uygun koşullarda faydalanabilmesini sağlamak adına daha farklı çalışmalar da yürüten Ulaştırma Bakanlığı, takip ve denetleme konusunda daha işlevsel çözümler geliştirmekle de ilgilenmektedir.