Metafizik ve ökültizm

Geçmiş çağların gizli bilimlerinden biri olarak lanse edildiği için popüler kültür tarafından oldukça ilginç bulunan ökültizm, metafiziksel uygulamalar ile medyumluk ve ezoterik uygulamaları kapsayan bir öğretidir. İnisiyasyonla da ilgisi olduğu için gizemi daha da artan ökültizm, insan ile evren arasındaki metafiziksel ilişkiyi anlamaya çalışır. Ayrıca bu tür uygulamalar hakkında çok fazla bilgi olmadığından bu metafiziksel ilişkinin anlaşıldığı ve zaten gizli bir biçimde kullanıldığına dair iddialar da bulunmaktadır. Latince “gizlemek” manasına gelen occulere kelimesinden türeyen terim, tam manası ile “gizli olanın bilgisi” demektir.

Doğaüstü fenomenlerle ilgilendiği için insanların daha da ilgisini çeken ökültizm, kehanetleri ile ilgili filmler yapılan ve hakkında kitaplar yazılan Nostradamus’un da bir dönem ilgisini çekmiştir. Ökültizm konusunda eğitim aldığı söylenen Nostradamus’un da devreye girmesi ile merakların bir kat daha artması, ökültizmin spekülasyonlara daha da açık bir hale gelmesine neden olmuştur. Ökültizm, gelecekle de oldukça yakından ilgilenir. Bu tarz bilgileri medyumluk yöntemleriyle elde etmeye çalışanlara ise “ökültist” denir. Ökültistler geçmiş çağlarda gelecekte olacak olayları önceden bilmek için çeşitli metafiziksel yöntemler geliştirmeye çalışmış ve evrenin işleyiş biçimine dair bilgiler edinerek gerçekleşecek olayları tahmin etmeye çalışmıştır.

Gizli bir bilim ya da öğreti olarak tanımlanan ökültizm, bu özelliği ile inisiyasyonla da ilişkilendirilmiştir. Usta çıkra ilişkisinin söz konusu olduğu inisiyasyon da, usta çırağının belirli bir seviyeye gelmesini bekler ve daha sonra yalnız kendisinin bildiği bir takım sırları çırağı ile paylaşır. Ökültizm uygulamalarının da bu şekilde usta çırak ilişkisine dayalı inisiyasyon yöntemleri ile kuşaktan kuşağa aktarıldığını düşünmek, konunun doğrudan gizli bilimler ve metafiziksel olaylarla ilgili olması açısından mantıklı bir yaklaşım olabilir. Sembolizmden simyaya, astronomiden nümerolojiye, majiden psişürjiye, falcılıktan medyumluğa oldukça geniş bir alanı kapsayan ökültizmin çalışmaları hakkında da edinilen bilgiler çok kısıtlıdır.

Ökültizm tanımlar büyük çoğunlukla konunun geçmiş çağlarla ilgili olduğunu söylese de, yukarıda belirtilen çalışma alanlarının hepsi hala insanoğlunun bir parçasıdır. Medyum olduğunu iddia edenlerden her köşe başındaki kafelerde fal bakanlara, astroloji adı altında karakter tahlili yapanlarda yaşanmamış bir yılın nasıl geçeceğine dair yorumda bulunanlara birçok metafizik bağlantılı yorum yapan ökültist günümüzde de bulunmaktadır. Avrupa’da ortaya çıkan geçmiş bir öğreti gibi görünen ökültizm, aslında çehre değiştirerek günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Ancak tek fark, geçmişte bu işi gizli kapılar ardında yapan birkaç isim varken günümüzde ökültizm ile ilgilendiğini iddia eden birçok insanın ortalarda olmasıdır.