Yeşil kart başvurusu

Ülkemizde maddi imkanları yeterli düzeyde olmayan insanların devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmesi için geliştirilen yeşil kart sistemi, bugüne kadar binlerce insanın herhangi bir ücret ödemeden yararlandığı bir devlet hizmetidir. Maddi gelir düzeyi yetersiz olan birçok insan sağlık hizmeti alabilmek için yeşil kart almak istemesi, bazı başvuru şartları konulmasına neden olmuştur. Yeşil kart başvuru şartlarının en önemli noktası; “gelir testi” olarak adlandırılan, genel bir gelir düzeyi belirleme işleminden oluşmaktadır.

Yeşil kart başvurusu yapılmasının ardından tüm hane halkının gelir düzeyinin belirlenmesi süreci başlar. Yeşil kart alabilmek için devlet tarafından yapılan gelir testi; tüm hane içerisinde yaşayan 18 yaşını doldurmuş bireylerin aylık kazançlarının, hanede yaşayan toplam kişi sayısına bölündüğünde çıkan değere göre belirlenir. Şayet elde edilen değer asgari ücretin üçte birinden az ise, yeşil kart alma hakkı doğar. Hanenin toplam geliri kişi sayısına bölündüğünde elde edilen değer asgari ücretin 1/3’ünden fazla ise, yeşil kart başvurusu kabul edilmemektedir.

Bu aşamada birçok insan tarafından bilinmeyen bir sosyal hakkın belirtilmesinde de yarar vardır. Aile içerisinde 18 yaşını doldurmuş ve sosyal sigortası olan herhangi bir bireyin çalışması durumunda, çalışan kişinin anne babasına yeşil kart verilmeden doğrudan kişinin sosyal sigortası üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanır. Yani çalıştığı işyerinden sosyal sigortası yatırılan bir birey, anne ve babasının herhangi bir ücret ödemesine gerek kalmadan kendi sigortasından yararlanmasını sağlayabilir.

Ülkemizde sosyal devlet olmanın zorunluluğu kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından Yeşil Kart Uygulamasın yapılan değişikliklere göre; bu yıl içerisinde zorunlu Genel Sağlık Sigortası uygulamasına geçilmesiyle birlikte, yeşil kart uygulamasının kapsamında değişiklikler yapılmıştır. Tüm vatandaşların gelir düzeylerine bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanması gerekliliği düşünülerek yeşil kart tamamen ortadan kaldırılmamış ancak yeşil kart sahibi olmak için belirlenen aylık gelir düzeyi hane başına 279 liraya indirilmiştir. Aylık hane geliri 279 liranın altındaki tüm vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanması için prim ödemesi gerekmektedir. Gelir düzeyine dayalı Genel Sağlık Sigorta sistemiyle beraber yalnızca aylık gelir düzeyi 279 liranın altında olan vatandaşlar ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabilmektedir.