Cinsel taciz davası

Ülkemizde çalıştığı işyerinde tacize uğrayan çok fazla kadın olmasına rağmen gerek sosyal baskı gerekse de iş kaybı korkusu nedeni ile çoğu kadın bu durumu saklamaya çalışmaktadır. Ancak anayasa bu şekilde işyerinde tacize uğrayan kadınların haklarını korumaktadır ve bu şekilde tacize uğrayan tüm kadınların kanuni olarak tazminat davası açma hakkı vardır. Ayrıca bu konu hakkında çoğu insanın bilmediği bir konu da; taciz davasının yalnızca fiziksel değil, psikolojik tacize maruz kalındığında da açılabildiğidir.

Kadınların işyerinde uğradığı taciz nedeni ile işinin sona ermesi halinde işçi mahkemesine açma yoluyla, kanuni hakları olan “kıdem tazminatı” alma hakları vardır. Taciz nedeni ile iş kaybı yaşanması durumunda fazla mesai ve yıllık izin gibi haklarından da mahrum kalınması durumunda, yine iş mahkemesine yapacakları başvuru neticesinde haklarını alabilirler. Bu tür iş kaybı nedeni ile yaşanan maddi zararın ötesinde uğradığı taciz nedeni ile fiziksel zarar görülmesi halinde, Türk Ceza Kanunu 105. maddesine istinaden tüm tedavi masrafları haricinde “manevi tazminat” davası açma hakları da vardır.

Türk Ceza Kanunu işyerinde taciz uğranması durumunda yalnızca fiziksel değil psikolojik zarar görülmesi durumunda da kişinin manevi tazminat isteme hakkına sahip olmasını sağlamaktadır. Kişinin işyerinde uğradığı taciz nedeni ile psikolojik sorunlar yaşaması ve bu sorunlar nedeni ile başka bir işte çalışamaması durumunda da, iş kaybı yaşandığı kabul edilir. Kişi çalışamadığı için gelir sağlayamaması söz konusu olduğundan, çalışmadığı bu süre için de maddi tazminat isteme hakkına sahiptir.

İşyerinde tacize uğrayan kadınların iş kaybı yaşaması nedeni ile maddi tazminat istemelerine ek olarak; şayet kişinin psikolojik bir travma yaşandığına ve bu psikolojik sorun nedeni ile herhangi bir işte çalışamaması söz konusuysa, çalışamadığı süre zarfında zarar ettiği düşünülür ve ek olarak maddi tazminat istenebilir. Kısacası iş yerinde tacize uğrayan kadınların gerek maddi gerekse de manevi zararlarını karşılamak için son derece geniş kapsamlı bir tazminat isteme hakkı vardır.