Veraset ilamı ne demektir?

Bir kişinin ölümünden sonra eğer varsa malları yasal yoldan mirasçılarına kalır. Mirasçıları malları kabul etmeleri halinde yasalarda gerekli olan yolları izlemek suretiyle, ölenin gayrimenkul, araba, bankada ki paraları gibi varlıklarını üzerine geçirir. Mirasın reddedilmesine bir sebep, ölen kişinin borçlarının mirasçılara zarar verecek olması.veraset

Veraset ilamı da eğer mirasçılar malları kabul ederlerse alınması gereken bir belge. Bu belge, ölen kişinin yasal mirasçılarının tespit edilmesi için gerekli. Bunun için mirasçılardan birisinin Sulh hukuk mahkemelerine dava açmaları gerekir. Bu yolu tercih etmeyecek olanlar için ikinci yol ise, bu belgenin çıkarılmasını noterlerden istemektir. Bunun için gerekli olan belgeler, ölen kişinin raporu, nüfus kağıt örneği yeterli olacaktır.

Veraset ilamı alınmadan ölen kişinin mallarının bölüşülmesi veya gayrimenkullerinin kayıt altına alınması mümkün değildir. Yani muris olan kişilerin ölenin mallarını almak için yapacakları ilk iş, velayet ilamı başvurusunda bulunmalarıdır. Bundan sonra izlenecek olan yol ise, gayrimenkullerin murisin üzerine geçirilebilmesi için velayet ve intikal beyannamesi başvurusunda bulunulmasıdır.

Veraset ve intikal beyannamesi ne demek?

Veraset ve intikal beyannamesi, ölen kişinin mallarını alacak olan kişinin vergi mükellefiyetini kabul ettiğine dair belgedir. Bu belge Tebriz edildikten sonra kişi, aldığı servetten dolayı vergi ödemeyi kabul etmiş olacaktır. Ayrıca ölen kişinin vergi borcu söz konusuysa, bunların ödenmesini de üstlenmiş olacaktır. Bu belgenin de tamamlanmasından sonra kişi, ikamet ettiği tabu dairesinden elinde bulunan velayet ilamı, velayet ve intikal beyannamesi ve ek belgelerle –tapu belgesi, kendi nüfus kağıdı- tapu dairesinden gayrimenkullerin kendi adına kaydını yaptırabilir. Daha önce bu işlemlerden yüklü miktarda harç parası alınıyordu ancak, daha sonra bu uygulamadan, ölen kişinin gayrimenkullerini harç sebebiyle kimse üzerine almadığından ve bu ileride daha karmaşık sorunlara gebe olduğundan hükümet vazgeçti. Şimdi ise sembolik bir miktar harç parası alınmaktadır.