Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri

Ülkemiz vatandaşlığına geçmek isteyen yabancı uyruklu kişilerden Anayasa tarafından belirlenen bazı yükümlülükleri yerine getirmeleri istenir. Söz konusu yabancı uyruklu kişinin bir Türk vatandaşı ile evli olması halinde, Türk vatandaşlığına başvurmak için evliliklerinin 3 yıllık süreyi doldurması gerekir. T.C. uyruklu bir kişi ile evli olan yabancıların Türk vatandaşlığı için başvuru yapabilmesinin temel şartlarından olan 3 yıllık evlilik süresinin doldurulmasının ardından nüfus müdürlüklerinin ilgili bürolarına başvuru yapılabilir. Söz konusu yabancı uyruklu kişinin bir T.C. vatandaşı ile evli olmaması halinde ise, devreye “İkamet Tezkeresi” olarak isimlendirilen oturma izni girmektedir.

Oturma izni yani İkamet Tezkeresi, yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde oturmak için almak zorunda olduğu bir tür vizedir. Türk vatandaşlığına geçiş için yabancı uyruklu kişinin “en az 5 yıldır” İkamet Tezkeresini düzenli olarak alması gerekir. Bir başka değişle yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığına geçiş için yaptığı başvuru tarihinden itibaren 5 yıl geriye girilerek, kişinin 5 yıldır ülkemizde ikamet ediyor olması şartı aranır. Bu arada unutulmaması gerekir ki, ikamet kesintilerinin de T.C. vatandaşlığı başvurularında dikkat alınmaktadır. Vatandaşlık başvurularında bakılan 5 yıllık süre içinde kişinin “6 aydan uzun süre boyunca yurtdışında kalmamış olması da gerekmektedir”. Şayet kişinin ikamet tezkeresinde 6 aydan uzun süreli bir kesinti söz konusu ise, Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunamamaktadır.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı alacak kişilerden; evlilik cüzdanının “noter onaylı” kopyası, “en az 3 ay geçerliliği olan” ve işlem gördüğü onaylanmış İkamet Tezkeresinin aslı ile birlikte kopyası, sabıka kaydı belgeleri istenmektedir. Şayet çift yurtdışında evlendiyse de, yurtdışında aldıkları evlilik cüzdanının Türkçe tercümesi de istenen belgeler arasında yer almaktadır. Tüm bu belgeler haricinde nüfus müdürlükleri tarafından yabancı uyruklu kişilerden daha farklı belgeler de istenebilmektedir. Ayrıca yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı başvurusu sonuçlanıncaya dek İkamet Tezkeresini de uzatması gerekir. Söz konusu oturma izninin uzatılmaması kişinin başvuru işlemlerinin aksamasına ya da tamamen iptal olmasına neden olabilir.

Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüklerine yapılan başvurularda yabancı uyruklu kişilerden istenen temel şart, en az 6 aylık oturma iznine yani İkamet Tezkeresine sahip olmalarıdır. Ancak kişinin Türk vatandaşlığı için yapacağı başvuruda sunacağı oturma izninin “turistik ya da öğrenim amaçlı” olarak alınmaması gerekmektedir. Zira öğrenim ya da turistik amaçla alınan İkamet Tezkereleri ileriye dönük 6 aylık bir süreyi kapsasa dahi Türk vatandaşlığı için yapılan başvurularda kapsam dışı kalmaktadır. Giriş çıkış sürelerinin hesaplanmasının ardından 5 yıldır ikamet eden yabancı uyrukluların Türk vatandaşlığı için yaptığı başvurular değerlendirme sürecine alınmaktadır. Yabancı uyruklu kişiler bizzat başvuruda bulunarak müdürlüklere ne kadar süredir ülkede kaldıklarının hesaplanmasını isteyebilirler.