Yabancılar için ikamet tezkeresi işlemleri

Yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde oturma izni yani “ikamet tezkeresi” alması için gereken şartlar, oturma izni alma amacı doğrultusunda farklılık göstermektedir. İkamet tezkeresi şayet çalışma amaçlı alınıyorsa, 5683 Sayılı Kanun kapsamınca belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir. Bu kapsamda ülkemizde çalışmak için oturma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişilerden; bakanlığa hitaben yazılmış ve yetkililerce onaylanmış dilekçe, ilk müracaatta 5 adet yönetmelik tarafından belirtilen şartları karşılayan vesikalık fotoğraf, pasaportun aslı ve resimli bölüm ile son giriş sayfasının fotokopisi, Çalışma Bakanlığı tarafından onaylanan izin belgesi, beyanname formu ve ikamet tezkeresi gibi belgeler istenmektedir.  Ayrıca çalışma amaçlı ikamet tezkeresi başvurularında oturma izninin en az 6 aylık olması ve bu iznin eğitim veya turistik amaçla alınmamış olması da gerekir.

Çalışma için alınan ikamet tezkerelerinde çalışacak olan yabancı uyrukludan ayrıca ilgili şirketin imza sirkülerinin fotokopisi, şirket faaliyet belgesi kopyası, şirketin vergi levhasının fotokopisi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi de istenmektedir. İmza sirküleri ve faaliyet belgesinin fotokopilerinin de içinde bulunulan yıla ait olması gerekmektedir. Bu bağlamda kişinin ikamet tezkeresini turistik amaçlı, eğitim amaçlı ya da çalışma amaçlı alıyor olması, yerine getirmesi gereken şartları da belirlemektedir. Zira 6 aylık eğitim amaçlı ikamet tezkeresi almış bir yabancı uyruklu kişi, bu oturma izni ile çalışma amaçlı ikamet tezkeresi başvurusunda bulunamamaktadır. Bunların haricinde ayrıca “sportif amaçlı” ya da tedavi amaçlı olarak da ikamet tezkeresi başvurusu yapılabilmektedir.

İkamet tezkeresi başvuruları yabancı uyruklu kişi tarafından bizzat yapılabileceği gibi, T.C. vatandaşı bir aracı kullanılarak da oturma izni için başvuruda bulunulabilir. Ancak aracı söz konusu olduğunda noter onaylı vekaletnamenin de istenen belgeler arasında yer alacağı unutulmamalıdır. Ayrıca unutulmaması gereken ve çok önemli olan bir diğer konu da, emniyete ikamet tezkeresi için yapılan başvurularda tüm belgelerin eksiksiz verilmesi ve ilgili harcın yatırılması sonrasında memur tarafından bir “takip fişi” alınması gerektiğidir. Bu fiş ile başvurusunun onay sürecinde ne aşamada olduğunu öğrenen yabancılar, bu aşamadan sonra ikamet tezkeresi alma adımına geçerler.

Normal şartlarda yapılan başvurunun ardından “4 iş günü” içerisinde yabancı kişinin ikamet tezkeresini almak için bizzat ya da vekaletname sahibi kişinin emniyet müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir. Ancak 4 iş günü içinde gelemeyecek olanlara da 1 aya kadar süre tanınmaktadır. 1 aylık süre sonunda da “onaylandığı halde ikamet tezkeresini almaya gitmeyen yabancıların başvurusu iptal edilir”. Bu tür durumlarda kişi daha önce ikamet tezkeresi almaya hak kazanmış dahi olsa 1 aylık süre zarfında oturma iznini almadığı için tüm işlemleri yeni baştan yapması ve yeni bir ikamet tezkeresi başvurusu yapması gerekmektedir. Vize süresi dahilinde “e-randevu sistemi” üzerinden ikamet tezkeresi görüşmesi için randevu alınması en doğru hareket olacaktır.