Türk Tarih Tezi

Türklerin tarihi ile ilgili binlerce yıldır birçok destan anlatılmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından ilk defa dönemin cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından verilen talimatla geliştirilen Türk Tarih Tezi, Türklerin bilinen insanlık tarihine etkilerinin bilimsel açıdan ele alınmasına yönelik bir çalışmadır. 1930’ların ilk dönemlerinden itibaren Mustafa Kemal bu tez ile yakından ilgilenmiş ve uzun süre boyunca yaptığı çalışmalarının da katısıyla 1930 yılında “Türk Tarihinin Ana Hatları” isimli eserin basılmasını sağlamıştır.

Toplamda dört ciltten oluşan ve gerek yakın gerekse de çok eski tarihi kaynaklardan yararlanan bu eser, 1930 ile 1940 yılları arasında liselerde Türk Tarihi dersinde okutulmuştur. Aslında Türk Tarih Tezi’nin ortaya çıkışı, geçmiş yüzyıllarda Osmanlı tarafından ortaya konan ve Hıristiyanların şiddetle karşı çıktığı Türk tarihi ile ilgili tezlerle de yakından alakalıdır. Mustafa Kemal hem önceki dönemde Osmanlı tarafından geliştirilen ve Hıristiyanların birçok tarihi tezi ile çelişen tezlerini hem de Batı devletlerinin kendi yorumlarına göre geliştirdikleri tarih tezlerini çürütmek için bu tür akademik düzeyli bir çalışma yapılmasını sağlamıştır.

Türk Tarih Tezi 1940’lı yıllardan sonra bazı aydın çevrelerce gerçek dışı ve hayal ürünü olan bir fantezi olarak görüldüğü gibi, bazı siyasetçiler de bu tezin bir takım ideolojik ve siyasi çıkarlar içerdiğini iddia etmiştir. Aslında Türk Tarih Tezi ile ilgili çalışmaların geçmişi 1923 yılında Mustafa Kemal’in bizzat Üniversite Profesörler Kurulu’na verdiği talimata dayanmaktadır. Mustafa Kemal Türk profesörlere, ulusal bağımsızlığın siyasi hatta olduğu kadar bilimsel anlamda da tamamlanmasını sağlamak için Türk tarihini ortaya koyan bilimsel araştırmalar içerisine girme görevi vermiştir.

Türk Tarih Tezi’nin en büyük amaçlarından biri, bilinen insanlık tarihine Türklerin ne kadar büyük bir katkı da bulunduğunu ortaya çıkartmaktır. Günümüzde hala birçok felsefeci, tarihçi ve arkeolog tarafından tarihin en büyük medeniyetlerini etkisi altında bırakan Antik Yunan’ın da tıpkı diğer Avrupa toplumları gibi aslında Orta Asya’daki Türk göçleri sonucunda oluştuğunu ortaya atan Türk Tarih Tezi, tüm Avrupa kültürünün aslında Orta Asya’dan gelerek Anadolu’ya yerleşen Türk kavimleri tarafından meydana getirildiğini iddia etmektedir. Beyaz ırkın temel kökenin aslında Orta Asya olduğunu savunan Türk Tarih Tezi, Türklerin atalarının Asya ve Avrupa’daki medeniyetleri oluşturduğunu söyler.