TOEFL Sınavı

Yurtdışında eğitim almak isteyenler için girilmesi bir zorunluluk olan ve bazı üniversitelerin akademik personeli olabilmek için dahi istenen TOEFL Sınavı, ülkemizdeki firmalar tarafından dahi İngilizce bilgisinin belgelenmesi adına istenir hale gelmiştir. Açılımı “yabancı dil olarak İngilizce”(Test Of English as a Foreign Language) olan TOEFL, ABD merkezli Educational Testing Service tarafından hazırlanan bir İngilizce seviye tespit sınavıdır. Amerikan İngilizcesi bilgisini test eden bir sınav olarak üniversite düzeyinde ölçüm yapan TOEFL Sınavı, İngilizceyi kullanabilmek kadar anlayabilmeyi de teste tabi tutan bir sistemdir.

Dünya genelinde yüzlerce üniversite tarafından İngilizce hazırlık sınıfı okumayan öğrencilerden girilmesi istenen bir sınav olan TOEFL, dünyanın hemen hemen her modern ülkesinde yılda birkaç defa düzenlenmektedir. Sınav takvimi önceden belirlenerek bu tarihlerden önce belirli bir ücret karşılığında başvurusu yapılan TOEFL Sınavı, teknolojik imkanların gelişmesiyle birlikte kağıt kalemle yapılan eski yöntemin haricinde bilgisayarla uygulanan testler şeklinde de yapılmaktadır.

TOELF Sınavı kişinin sahip olduğu İngilizce bilgisi genel olarak; okuduklarını anlayabilme, gramer hakimiyeti, konuşulanı anlayabilme ve düşündüklerini kağıda aktarabilme olarak dört temel konu üzerinde yoğunlaşarak ölçer. Günümüzün teknolojik gelişmeleri ile birlikte giderek daha popüler hale gelen bilgisayarlı TOEFL Sınavı, daha hızlı bir şekilde uygulanan ve test katılımcısına yazılı sınava nazaran daha az soru sorulan bir sistemdir. Bilgisayarlı TOEFL Sınavı’nda önceden yazılan bir program vasıtasıyla sınava tabi tutulan kişiye, verdiği cevaplara göre zorluk seviyesi değişen sorular sorulmaktadır. Bilgisayarlı testte kişi sorulara doğru cevaplar vermeye devam ettikçe bilgisayar tarafından soruların zorluk seviyesi arttırılarak, kişinin İngilizce bilgi seviyesi kısa süre içerisinde belirlenir.

Bilgisayarlı TOEFL sınav sisteminde uygulanan bu seviyenin bilgisayar tarafından belirlenmesi uygulaması, kişinin hangi zorluk derecesindeki sorulara cevap verebildiğinin çok kısa bir süre içerisinde belirlenmesini sağladığından sınav daha kısa sürmektedir. Yazılı sınavda tüm soruların puan değeri aynıyken, bilgisayarlı TOEFL Sınavı’nda kişiye soruların zorluk derecesi arttıkça soruların puanı da yükselmektedir. Kişi seviyesinin çok altındaki soruları tekrarlı olarak cevaplamak yerine birkaç soru içerisinde belirlenen seviyesine uygun birkaç soruyu cevaplayarak, yazılı sınavdaki sorulardan aldığı puanı kısa bir süre içerisinde alabilmektedir. Ayrıca 2006 yılından itibaren uygulanmaya başlanan İnternet Üzerinden TOEFL uygulaması da her geçen gün daha fazla insan tarafından tercih edilmektedir.