Sağlıklı düşünmek için ne gerekir?

Herkes düşüncelerinin sağlam ve sıhhatli olmasını ister. Bunun için en doğru olanın, en açık ve beri hakikatin yolcusu olmaya kendini adayan insan, ezelden ebede kadar hazır ve donanımlı bir şekilde bu yolculuk için yaratılmıştır. Şayet sürekli mazisine bakarak, istiklalini düşünmeye odaklanmış bir şekilde akan zaman içerisindeki ömrünü tüketir.1961

İnsanın sağlıklı düşünmesini sağlayacak temel besleyici gıdalara ihtiyacı var. Bu gıdalar hiç kuşkusuz kişinin yaşadığı çevresinden öğrendiği fikirler, düşünceler, hayat ve yaşam tarzı olacaktır. Ancak yine de insan çevresinden öğrendikleriyle kendine ve etrafına yararlı olmadığını öğrendiğinden başka sorulara cevap bulmak için sürekli bir araştırma içerisinde öğrenimini hayat boyu sürdürür. İnsan bu öğrenim silsilesi boyunca da gerekli olan bilgi, fikir ve düşünce sistemine tam anlamıyla sahip olmaz, çünkü öğretici kurumlarda insanlardan oluşmakta ve ancak insanları tanıyabildiği kadarına cevap verebilmektedir.

Bu anlamda insanın, onu tanıyan ve bilen birilerinin yardımına ihtiyacı olur. O da kuşkusuz din mefhumundan başkası olmayacaktır. İlahi nizamların hepsinin Allah tarafından vazı edilmiş olması, yani insanı yaratan, insanı bilen Yüce Yaradan tarafından koyulmuş kurallar olması, insanın fikir, düşünce ve ruh bütünlüğünü sağlamasında en etkili yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda kişi, düşüncelerinin sağlam, etkili, iradeye sahip, belli bir sistematik içerisinde işleyen, otoriteli, disiplinli olmasını istiyorsa, İslam düşünce yapısını kendisini daha yakından tanımak için öğrenmeli.

Eğer kişi İslam düşünce sistematiğini öğrenirse görecektir ki, insanlığın çözemediği ve hala muallak olan bir takım problemlere cevap verebilecektir. Aslında muallak ve şüphede gibi görülen her problemin bilimsel kanıtının olduğunu ve bunun İslam düşünce sistematiğiyle eş değerlik sağladığını, dolayısıyla İslamiyetlin hak nizam olduğunu bilimin de desteğini alarak öğrenecektir. Herhangi bir iş, mesele, çözülmeyi bekleyen bir keder karşısında sahip olduğu İslam düşünce sistematiğiyle kısa sürede feraha ve refaha çıkacağını anlayacaktır.