Kader ne anlama gelir?

Kader, Allah’ın kulu için yazmış olduğu ezelden ebede kadar vaki olacak işlerin bir programa dahil olduğu anlamına gelir. Bu kader asla şahıs için beyan olunmamış, bilinmemiştir. Kişi ancak kaderini, kaza mertebesine taalluk ettikten sonra bilebilir ve değerlendirebilir. Şayet bu bilgi bile insanın sıhhatli bir değerlendirme yapabilmesi için yeterli değildir. Ama başına gelenleri değerlendirip, ona göre plan yapmak, insan için en isabetli yol olur.cok_yonlu_kader_5

Bu anlamda kader, bilinmediğinden dolayı insan için çizilen bir yol asla kul katında mevzu bahis değil. Ama Allah katında ne zaman ne de mekan mevcut olduğundan kul için nelerin olacağını Allah ilmi gereğince bilir. Kişi kaderine takılmadan mevcut durumunu değerlendirip, hayatına yön vermeli. Bazı kişiler yaşadığı hayatın kaderi olduğunu savunarak, kimseye malum olmamış kaderi kendileri için görünür kılmışlar. Bu durum yanlış kader anlayışı, yanlış bir hayat düşüncesinin bir sonucu. Kişi elem ve kederlerinin arkasında kaderinin bu şekilde tanzim edildiğini görerek, isyan eder ve atıl bir şekilde hayatını kazanmama mücadelesi içerisinde ömür sürer.

Halbuki kader, insana yaşadığı kötü durumların ilelebet süreceğini bildirmez. Ona sürekli telkinlerde bulunarak çalışmasını söyler. Hayırda şerrin, şerde de hayır olabileceğinin ince dengesini kurarak, sürekli bir ilerlemeyi ona telkin eder. Allah katında her şeyin olup bitmiş olması, bundan kulun haberdar olmaması, kula sığınmayı, af dilemeyi, çalışmayı, nihayetinin  hüsn-ü akıbet olmasını dilemeyi öğretir. Bu anlamda kader bir okul, öğrencide onun içerisinde cahil bir insan. Günler geçtikçe okul içerisinde ki bilgiler insana kaza şeklinde malum olmaya başlar. Her bilgi ya hayrı ya da şerri öğretir. Ama okul hiç bitmez. Bir sonraki notun ne olacağını düşünmeden her gün çalışmak ve hakkımızda iyi düşünmek başarılı bir öğrenci olmak için gerekli olan hissiyattır.