Robin hood efsanesi

Nothinghamshire

Hakkında kitaplar yazılan ve filmler çekine Robin Hood efsanesi, dünya çapında popüler olmuş bir İngiliz efsanesidir. Asıl adının Fulk Fitzwarin olduğu düşünülen ve bir Norman soylusu olarak Kral John’a karşı ayaklanan Robin Hood, tarihsel anlamda var olduğu ispatlanan bir insan değildir. İngiliz tarihçiler Robin Hood’a ait herhangi bir yazılı belge bulabilmek için birçok eski dökümanı incelese de, varlığı efsanelerden öteye gidememiştir.

İngiliz efsanelerine göre 10. yüzyılda yaşamış bir soyguncu olan Robin Hood, “zenginden al, fakire ver” felsefesiyle günümüze kadar çoğu insanın kahraman olarak gördüğü bir karaktere bürünmüştür. Hakkında birçok tutarsız ve birbirinden farklı bilgi vardır ve bazı kaynaklarda Aslan Yürekli Richard, bazılarındaysa Kral John’a karşı ayaklanma başlattığı iddia edilir. İlk çıkan Robin Hood efsanelerine göre karşısındaki kişi bir kral değil bölgenin şerifiyken, daha sonra şekillenen öykülerde kral ile mücadele içerisinde olan bir tarihsel figüre dönüşmüştür.

Sherwood Ormanı

Robin Hood hakkında anlatılan ilk hikayelerde kendisi bir çiftçiyken, daha sonra şekillenen efsanede bir soyluya dönüşmüştür. Hakkında oldukça farklı hikayeler anlatılan ve efsanesi her bakış açısından farklı yorumlanan Robin Hood, bazı 10. yüzyıl öykülerinde haçlı seferlerine dahi katılan bir soylu olarak anlatılmaktadır. Haçlı seferlerine katıldığı sırada İngiltere’deki arazisine şerif tarafından el konulması, geri döndüğünde beş parasız bir soylu haline dönüştüğünden ve dolayısı ile hakkını aramak için soyguncu haline geldiğinden bahsedilir.

Hakkında anlatılan hikayelerde birçok tutarsızlık olmasına rağmen genel olarak tüm hikayeler, İngiltere’nin en ünlü bozkırlarından biri olan Sherwood Ormanı‘nda geçmektedir. En yakında arkadaşı olan Küçük John ile bu ormanda tanıştığı ve beraber ilk soygunlarını Sherwood Ormanı’nda yaptıklarından yaygın bir şekilde bahsedilmiştir.

Soylu asilzadelerin arabalarını ve kral adına toplanan vergilerin taşındığı askeri kervanları soyan Robin Hood, çaldığı altınları her zaman ezilen ve fakir haldeki halk ile paylaşmaktadır. Zenginden alıp fakire vermesiyle başta İngiliz halkı olmak üzere tüm dünyada bir halk kahramanı olarak tanınmasına neden olmuştur.

Hakkında birçok kitap yazılan ve film çekilen Roobin Hood, gerçekten yaşamış bir figür değilse bile insanlar tarafından gerçek olması istenmiştir. Hala günümüzün en popüler efsanelerinden biridir ve uzun sürede bu popülerliğini koruyacak gibi görünmektedir.