Kral Arthur efsanesi

İngiliz mitolojisinde çok önemli bir yeri olan ve günümüzde dahi varlığı hala büyük tartışma konusu olan Kral Arthur, 5. yüzyılda yaşadığı düşünülen bir efsanevi Camelot kralıdır. Kelt kökenli Britanyalıları Saksonlara karşı koruyan ve ada mitolojisinde adaletin semboli olarak görülen Kran Arthur, tarihsel açıdan ilk olarak adı 6. yüzyılda yazılan bazı Kelt şiirlerinde geçmektedir.

Galli bir rahip olan Nennius tarafından 9. yüzyılda yazılan bir derleme kral olarak değil Britanyalı bir kumandan olarak adı geçen Kral Arthur, Saksonlar ile yapılan savaşta tek eliyle 900’den fazla kişiyi öldürmüş bir figür olarak anlatılmıştır. Mezarının Avalon‘da olduğu iddia edilen Kral Arthur hakkında birçok edebiyatçı çeşitli romanlar ve derlemeler yazmıştır.

Kral Arthur’un kendisi kadar bu efsanede adı geçen “Excalibur ve Büyücü Merlin” isimleri de oldukça popüler olmuştur. Kral Arthur’un saplandığı kayadan kimsenin yerinden oynatmayı dahi başaramadığı bir kılıç olan efsanevi Excalibur‘u sökerek çıkartması, efsanenin en fazla ilgi gören konularından birisi haline gelmiştir. Çeşitli hikayelerde ve hakkında çekilen birçok filmde genişce yer bulan Excalibur, Kral Arthur kadar meşhur bir efsane haline gelmiştir.

Kral Arthur efsanesinde en az kendisi kadar meşhur olan bir diğer isim de, kuşkusuz büyücüsü ve yakın arkadaşı Büyücü Merlin‘dir. Birçok hikayeye göre kadim büyücülüğün gizli sırlarını bilen ve dünya üzerinde yaşamış gerçek anlamdaki son büyücüdür. Annesinin bir manastıra kapatılarak yetiştirdiği Merlin, doğuşundan itibaren sıra dışı özelliklere sahip bir bebek olarak dikkat çekmiştir. 4 yaşındayken Britanya kralı ile ilgili kehanetleri gerçekleşmiş ve bu zamandan sonra da kendisi bizzat bir efsane haline gelmiştir.

Kral Arthur efsanesinde büyük yeri olan bir başka simge de, meşhur “Yuvarlak Masa Şovalyeleri” olarak öne çıkmıştır. 12 kişiden oluşan lordlarıyla bir araya gelerek çeşitli kararlar aldıkları bir meclis olarak, herkesin merkeze eşit oturduğu yani bir anlamda eşit güce sahip olduğu bir ortamı sembolize etmektedir. Yuvarlak Masa Şovalyeleri ile birçok savaş kazanan ve halkına refah getiren Kral Arthur, birçok tarihçinin yüzyıllar hakkında araştırma yaptığı bir efsanedir. Hala birçok İngiliz tarihçi mezarıyla ve tarihsel dökümanlarla ilgili araştırma yapmaktadır.