Parapsikoloji nedir?

İlgi alanı paranormal(normal ötesi, normal olmayan) olaylar olduğu için bilinen insanlık tarihinin ilk dönemlerinden beri birçok insanın ilgisini çekmiş, ölüm sonrasını merak eden insanlar tarafından her zaman gündemde tutulmuş bir disiplindir. Beş duyu organı ile algılanamayan enerji formları, ölümden sonra yaşam, ruhsal enerji ve bilimsel olarak açıklaması olmayan birçok olayı araştıran parapsikoloji, kendine has deneysel uygulamalar ile bu tür sorulara cevap bulmaya çalışmaktadır.

Birçok psişik güç ve fenomeni de araştıran parapsikoloji; telekinezi, geleceği görme, astral seyahat gibi birçok farklı olayla da yakından ilgilidir. Araştırma konusu oldukça derin ve kapsamlı fenomenler olduğu için Ortodoks Hristiyanlar tarafından “bilim dışı” olarak kabul edilerek, katı kurallarla dışlanmış bir disiplindir.

Yakın tarihe baktığımızda başka A.B.D. ve S.S.C.B. olmak üzere birçok ülkenin psişik güçleri olan insanları casusluk için kullandığına dair efsaneler ve çeşitli duyumlara dayandırılan iddialar dahi vardır. Parapsikolojik deneyler ile özellikle telekinetik yeneteği olan insanların önemli bilgileri ele geçirmesi için casus olarak yetiştirildiğine dair iddialar, günümüzde hala bazı parapsikoloji çevreleri tarafından savunulmasına rağmen bunu ispatlayacak herhangi bir bulgu yoktur.

Bilimsel açıdan parapsikolojiye yaklaşıldığında, yapılan prekognisyon ya da Ganzfeld gibi deneyler ile elde edilen bilgilerin ispatının mümkün olmaması, bu disiplinin bir bilim olarak kabul edilememesine neden olmuştur. Bazı bilim adamları psişik güçleri olan insanların herhangi bir yeteneği varsa dahi bu yeteneklerin ölçülemez, test edilemez ve açıklanamaz olduğuna inanmaktadır.

Bilim çevreleri 19. yüzyıldan beri sayısız parapsikoloji deneyinin herhangi bir kanıt ortaya çıkartamaması nedeniyle bu disiplinin bilimselliği olmadığına inanmaktadır. Parapsikoloji kelimeli ilk olarak Alman bir psikolog olan Max Dessoir tarafından kullanılmıştır.

Dünya genelinde A.B.D. ve diğer birkaç ülkedeki üniversitelerde sayısı onu geçmeyecek kadar az olan parapsikoloji bölümleri bulunsa da, çoğu bilim çevresi için parapsikoloji sözde-bilim ya da sınır-bilim(fringe science) olarak adlandırılmaktadır ve hala standart bir varsayım olarak görülmemektedir.