Otizm belirtileri

Toplumumuzda her ne kadar insanlar otizmin psikolojik bozukluklardan kaynaklanan bir hastalık olduğunu düşünse de, otizm aslında tamamen nörolojik bir hastalıktır. Otizm hastalığı üzerinde dünya genelinde binlerce araştırma yapılmış olmasına rağmen maalesef şuan için kesin bir tedavisi yoktur ve otizm hastaları tüm yaşamları boyunca bu hastalığın etkileri ile birlikte yaşar. Bu nedenle otizm hastalığını hakkında bilgi sahibi olmak ve böylece hastalara nasıl davranılması gerektiğini bilmek, çok önemli olduğu kadar insanlık değerleri açısından da paha biçilemeyecek kadar gereklidir.

Hale otizme neden olabilecek bulgular konusunda ortak bir görüş olmaması ile birlikte, beyin ve sinir sisteminden kaynaklı bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Otizm hastaları dış dünyayı normal insanlardan farklı bir şekilde algılarlar. Etraflarındaki insanların verdikleri tepkileri anlamamanın ötesinde algılayamazlar. Normal insanlardan farklı olarak  yaşamları boyunca edindikleri bilgi ve tecrübeleri farklı olarak yorumlarlar.

Erken yaşlarda belirtileri görülmeye başlanan otizme uygun bir şekilde yaklaşarak, çocuğunuzun ilerleyen yaşamanı daha kolay bir şekilde devam ettirmesini sağlayabilirsiniz. Otistik çocuklar da fark edilen belirtilerin başında, yaşıtları ile düzgün bir biçimde iletişim kuramamaları gösterilebilinir. Otizm hastası çocuklar genellikle arkadaşlık kurma konusunda  oldukça zorlanırlar.

Duygularını çevresindeki insanlarla paylaşmadıkları için yalnız olmayı seçerler. Etrafındaki bulunan yaşıtlarının neden sevindiklerini ya da üzüldüklerini algılayamadıkları için bu olaylara herhangi bir tepki de vermezler. Örneğin; yanında bulunan çocuklar ağlarken, onlar son derece mutlu bir şekilde yaptıklarına devam edebilir. 3-4 yaş itibariyle otistik  çocukların konuşmaları, yaşıtlarından daha yavaş ve gelişmemiştir.

Konuşurken uzun süre bekleme ya da anlamlı cümleler kuramama da sıkça görülen durumlardandır. Birçok otizm hastası çocuk, yaşamları boyunca neredeyse konuşmazlar. Bu gruptaki çocukların konuşamama nedeni olarak; erken yaşta tanı  konarak, hastalıklarına uygun olan eğitimi alamamaları olarak gösterilir. Yine de küçük yaştan itibaren özel eğitim almış  olmasına rağmen, tüm hayatı boyunca konuşmamış olan otizm hastaları vardır.

Otizm hastası kişiler, yaptıkları aktivitelerin oluş biçiminin değiştirilmesini kabul etmezler. Bir yere götürülürken kullandıkları güzergahın, yemek yeme  saatlerinin, kullandıkları eşyaların ya da yattıkları yerin değiştirilmesini asla istemezler. Alıştıkları düzenin sürekli olarak  sağlanması son derece önemlidir.