Motivasyon nedir?

İnsan hayatında bir gayeye merbut şekilde gelir. Ama daha sonra büyüdükçe bu gaye körelir ve söner. İnsan sonsuzluğa meyyal bir şekilde yaratıldığından sürekli olarak kendisini meşgul edecek bir şeyler arar. Kendisini keşif edebileceği ve gerçekleştirebileceği bir neden, sebep arama mücadelesi içerisinde olur. Bazıları bu arama mücadelesi içerisinde çevresel etki, aile etkisi, karakter gibi farklı bir takım nedenlerden dolayı ebter kalarak hayatını anlamsız bir edebiyata dönüştürür. Sonuçta da ya intihar ya da sürekli bir madde bağımlılığı, depresyon vs…41906573530

Motivasyon yukarıda ki insan tipinde sıfır hükmündedir. Çünkü motivasyon bir gayeye odaklanmış ve onu gerçekleştirmeye çalışan insanın neticeden alacağı sonuçları hayal etmesiyle, sürekli azmini ve çalışma gücünü kuvvetli kılması, istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlayan bir duygu veya güç. Yani motivasyondan söz edebilmek için ortada bir hedefin ve o hedefe koşmaya azim eden bir kişinin olması gerekir.

İnsanların hepsinde bir hedef vardır. Kimisi bu hedefini ne olursa olsun gerçekleştirmek için yaşar, kimisi de işi ufak bir pürüzden dolayı sonlandırabilir. İşte işin sonlanmasına ve bir daha denenmemesine sebep olan durumlar, kişinin çevresel ve içsel durumundan kaynaklanabilir. Bu durumda motivasyonsuzluk en alt seviyeye iner. Kişi motivasyonunu sağlam tutmak istiyorsa, önce düşünce sisteminde bir takım değişikliklere gitmelidir. Çünkü motivasyonu direk etkileyen noktalar, kişinin düşünce sisteminidir. Eğer kişi, olumsuz badirelerden etkileniyorsa bu, motivasyonuna zarar verir. Motivasyona zara gelmesi demek, çalışma ve azmin, istikrarın sönmesi anlamına geliyor. Bu sebepledir ki kişi, sağlam bir motivasyona nasıl ulaşacağını sorduğunda, biz kendisine düşünce sisteminde değişikliğe gitmesini söyleriz.

Yani kişi kendisine güvenmiyor, başarısızlığı bir sonuç olarak yorumluyor, çevreden etkilenerek çalıştığı işi bırakıyor, ve daha birçok engele rağmen özgüven yetersizliğinden işlerini terk ediyorsa, motivasyon hep kısır kalır. Öncelik olumsuzlukların ortadan kaldırılmasının sağlanmasıdır.