Deizm nedir?

Uğur Koşar adlı bir yazarın bu aralar kitaplarının revaçta olduğunu görmekle bu makaleyi kaleme almam gerektiğini hissettim. Zira söz konusu yazar, sadece Yaradan çerçevesinde bir kutsal sistem çizerek, dini ortadan kaldıran bir takım kitaplar yayınlamış. Aynı şekilde Cemalnur Sargut tarafından kaleme alınan kitaplar ve yazdığı son kitap da, aynı şekilde kutsalı kutsayan ama ibadet, farz, sünnet gibi din kurallarını ortadan kaldıran boş bir suficilik ile milletin kafasını karıştırmaya kendisini adamış. Bu iki yazarın ve belki de onlarcasının yaptıkları çalışmaların kaynağı deizm ifadesinde anlam kazanır.fe6dfa232b283dd7ecab404aa7e865d5_1314775616

Deizm ne demek?

Yaradanın olduğunu ancak dünyaya ve insanlığa müdahale de bulunmadığını, yani bir takım kurallar koyarak onların hayatlarını yönlendirici rehberler, dinler göndermediğini savunan bir görüş. Bu görüşe göre Yaradan akıl vermiş sadece. Bu akılla her insanın  doğru ve yanlışı rehbersiz, kitapsız, fıkıhsız bulabileceğini söylemiş.

17.yy’da İngiltere’de doğan bu sapık düşünce sistemi, insanın maymundan geldiğini iddia eden evrim teorisini de reddetmez. Kendi içerisinde birçok çelişki içerisinde olan bir düşünce sistemini ifade eden deizm, Yaradanın varlığını kozmolojik, doğa kanunları, teolojik bir takım argümanlara dayanarak açıklar.

Deistler öldükten sonra dirileceklerine inanırlar. Kimisi ise inanmaz. Reenkarnasyona inanır. İlginçtir bunlar yaradanın insanı hesaba çekeceğini de söylerler. Ama neyden ve nasıl çekeceği konusunda herhangi bir sual kendilerine yöneltildiğinde cevap veremezler. Her vahye dayanan dini reddederler. Sadece akılcı davranırlar ve akılla doğru ve yanlışın tayininin mümkün olacağını iddia ederler. Bu bir anlamda doğru olsa bile, aklı etkileyen birçok argüman işin içerisine girdiğinde neyin doğruluğu ve neyin yanlışlığı kişiden kişiye değişmiş oluyor. O zaman seni yaradanın senden ne istediği konusu da her deist kişiye göre değişiyor. Yaradanın kendileri üzerinde tasarruf sahibi olmadıklarına inanmaları, bu çelişkileri ortaya çıkartıyor.

İşte bu düşüncenin yeni bir kılıfı olarak ülkemizde, dinden soyutlanan bir kutsalı konu alan kitaplar dolaşıyor. Bunların hepsi deizm düşüncesinin bir uzantısı şeklindedir.