Elektrik motoru çeşitleri

Mekanik olarak basitçe incelemek gerekirse elektrik motorları sabit ve kendi etrafında dönen iki farklı rotordan oluşur. Elektrik enerjisini kullanarak mekanik enerji üretilmesini sağlayan elektrik motorları, dünyanın gelecekte karşılaşabileceği enerji sıkıntısı soruna çare olabilecek birçok alternatif enerji uygulamasının da başrol oyuncularındandır. Elektrik akımının iletildiği sargılar, manyetik akıyı(seyelan, kuvvet alanında bir bölümden geçtiği kabul edilen güç çizgileri) ileten kısımlar, konstrüksiyon iletici saclar gibi parçalar da elektrik motorunun daha detaylı bir şekilde incelendiğinde karşılaşılan bölümlerdir. Elektrik motorları dünya genelinde Doğru Akımlı ve Alternatif Akımlı olmak üzere ikiye ayrılır.

  • Doğru Akımlı Elektrik Motorları

Adından da anlaşılabileceği gibi Doğru Akımlı elektrik motorları, Doğru Akım elektrik gücüyle çalışmak için geliştirilmiştir. Bilim tarihinin en önemli isimlerinden biri olan ve kendi adıyla anılan yasaları bugün dahi dünyanın en seçkin üniversitelerindeki fizik derslerinde okutulan Michael Faraday, Doğru Akım ile çalışan elektrik motorlarının öncüsü olarak kabul edilebilecek öncü modelleri geliştirmiştir. Kompanzasyon sargı ile çalışan modelleri çok kuvvetli manyetik alan oluşturarak, dönen rotor sayesinde elektrik enerjisinin mekanik enerjiye çevrilmesini sağlar. Başta “Servo” olmak üzere farklı tipleri de bulunmaktadır.

  • Alternatif Akımlı Elektrik Motorları

İndüksiyonlu ve senkron olmak üzere iki tipe ayrılan Alternatif Akımlı elektrik motorları, Alternatif Akım elektrik enerjisi kullanılır. Elektromanyetik bir alanın dönmesi sonucunda manyetik sacdan yapılmış kütlenin sürüklenmesi ilkesiyle çalışan Alternatif Akımlı elektrik motorları, çok yüksek rotor sargısına sahip olduğundan daha fazla güç gerektiren işler için idealdir. Zira senkron tipli elektrik motorları oldukça fazla enerji üreterek, yüksek oranda enerji ihtiyacına sahip olan yerlerde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Aslında bilim tarihinin gerçekten de perde arkasında kalmış ve Thomas Edison ile giriştiği yarışta “bir takım çevrelerle” yakın ilişkiler geliştirmeyi reddettiği için çalışmaları için finansman yaratamamış bir isim olan Nikola Tesla, bu motorları uzun yıllar önce geliştirmiştir.

Nikola Tesla tarafından tasarlanarak hayata geçirilen Alternatif Akımlı elektrik motorları daha sonra yine kendisinin çalışmaları ile geliştirilmiş ve oldukça verimli bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir hale gelmiştir. Ayrıca “ExProof” denen yenilenmiş tasarımlı elektrik motorları da bulunmaktadır. Ark sızdırma sorununun yaşanmaması için özel olarak geliştirilen ExProof elektrik motorlarının bir diğer avantajı da düşük sıcaklık üretmeleridir. Isı hassasiyeti olan alanlarda oldukça yüksek verimle çalışabilen bu elektrik motoru tipi, kıvılcım izolasyonu yönünden de güvenilirdir.