Matematiğin hayatımızdaki yeri ve önemi

Bilinen insan tarihinin en başında dahi var olan matematiğin insanın varlık sahasına çıkışıyla kullandığı en eski bilim olduğu söylenebilir. Sayıların birbiriyle olan ilişkisinin doğrudan evrenin sistematiğiyle alakalı olduğu ise Orta Çağ sonrası dönemde başta Newton olmak üzere birçok bilim adamının çalışmaları ile anlaşılmaya başlanmıştır. Bu sebepten ötürü matematik için “evrenin dili” ifadesi kullanılır. Binlerce yılda gelişen ve günümüzde hala insanla birlikte gelişimine devam eden matematiğin insan hayatındaki önemini birkaç cümle ile açıklamaya çalışmak, en başta matematiğin kendisine bir hareket olacaktır. Bir karadeliğin kütlesinin hesaplanmasından bir seri olayın gerçekleşme ihtimalinin hesaplanmasına, günlük alışverişte para üstünün hesaplanmasından dünya ekonomilerinin ve borsaların hacim değerlendirmelerine hayatın her alanında matematik kullanılmaktadır.

Evrenin de kendi yasaları bulunmakta ve bu yasalar da ancak matematik bilimiyle anlaşılabilmektedir Nitekim bilim tarihinin en ünlü isimlerinden biri olan Albert Einstein, kütleçekiminin ışığı dahi etkileyeceği fikrini matematik hesaplamalarına dayanarak ortaya atmıştır. Uzun yılların ardından bir güneş tutulmasının teleskop yardımı ile görüntülenmesiyle Einstein’ın bu iddiasının doğruluğu ispatlanmıştır. Dolayısı ile yalnızca matematik biliminin kullanılması ile gözlem yapılmasa dahi evrendeki bazı olayların varlığına dair ipuçları bulunabilir. Bunun haricinde günümüzün en popüler bilim konularından biri olan ve herkes tarafından Tanrı Parçacığı şeklinde isimlendirilen Higgs Parçacığı da matematiksel hesaplamalar sonucunda varlığı iddia edilmiş bir atomaltı oluşum/alandır.

Günümüzde Cern Deneyi ile aranan Higgs parçacığı, aslında onlarca yıl önce yapılan matematiksel hesaplamalar sonucunda var olması gerektiği düşünülen bir atomaltı parçacıktır. Bugün bilim insanları bu matematiksel hesaplamaların gerçekliğini ortaya koymak için çalışmakta ve bilinen insanlık tarihinin en büyük bilimsel araştırma projesi matematik biliminin elde ettiği sonuçlardan yola çıkarak gerçekleştirilmektedir. Bu durum dahi matematiğin hayatımızdaki yer ve öneminin ne denli büyük olduğunu gösterir. Çoğu matematikçi yaptıkları için sayılarla uğraşmak değil, resim ya da müzik gibi bir sanat dalıyla uğraşmak olduğunu söyler. Bunun dışında farklı bir bakış açısı ile bakıldığında matematiğin “evrensel bir dil” olduğunu söylemek de mümkündür.

Ünlü bilim adamı Galileo Galilei, doğanın matematik diliyle yazıldığını söylemektedir. Modern bilimin uzaya dair yaptığı çalışmalar ise sadece dünyanın değil, evrenin içindeki her şeyle birlikte kendisinin de matematik dili ile yazıldığını ortaya koymaktadır. Bilgisayar algoritmalarından nanoteknoloji ürünlerine kadar geleceği ilgilendiren tüm teknolojiler, yine matematik biliminin desteğiyle şekillenmektedir. Nümerik analiz, fonksiyon, trigonometri, çokkatlılar, “uzay”, sayılar, hesaplama, lineer ve  cebirsel topoloji, diferansiyel denklemler, soyutlar, determinantlar, limit, türev, integral ve daha da “onlarca” farklı konusu bulunan matematik; evrenin her köşesinde geçerli olan bir temel sabittir.