Mantarların hayatımızdaki önemi

mantarların önemiMantar denildiğinde başta her markette karşılaşılan kültür mantarları ve sonrasında yabani mantarlar olmak üzere insanların aklına besin maddesi olarak tüketilen mantar türleri gelmekte, birçok insan da ölümcül derecedeki mantarları düşünmektedir. Mantarların hayatımızdaki önemi konusunda sadece besin işlevi gören yahut zehirli olan mantarları düşünmek aslında oldukça yüzeysel bir yaklaşım olacaktır. Birçok internet sitesinde mantarların insan hayatındaki önemiyle ilgili yazılarda mantarların içerdiği vitamin, mineral ve proteinlerden bahsedilse de, aslında bu canlıların dünya ekosistemi üzerinde inanılmaz derecede önemli bir rolü vardır. Dünya ekosisteminde mantarların olmaması halinde insanoğlunun yaşaması da mümkün olmayacak, mümkün olsa dahi kesinlikle günümüzdeki gibi olmazdı. Zira yenen ya da çok zehirli içeren mantarlar dışında binlerce farklı türü bulunan bu canlıların Azot ve Karbon döngüsü açısından muazzam derece büyük bir önemli vardır.

  • Azot ve Karbon Döngüsü

Mantarların olmaması halinde Azot ve Karbon döngüsünde çok ciddi bir aksama yaşanırdı. Çünkü insanların aklına sadece zehirli ya da yenen türleri gelen bu mantarların doğadaki en temel işlevi, organik maddeleri parçalamaları yani mükemmel bir ayrıştırıcı olmalarıdır. İnsanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi için olmazsa olmazlardan olan Azot ve Karbonun yeniden kullanılabilir hale gelmesini sağlayan doğal döngünün en önemli elemanlarından olan mantarlar, ölü ya da canlı farklı etmeden organik bileşenleri dur durak bilmeden parçalar. Bu sayede insanın dünya üzerindeki yaşamı için gerekli olan Azot ve Karbon gibi bileşenler dünyadaki diğer canlılar ve sistemler tarafından tekrar kullanılabilmektedir.

  • Mayalama

Mantarlar yüzlerce yıl öncesinde dahi alkollü alkolsüz fark etmeden birçok yiyecek ve içeceğin elde edilmesi için kullanılmıştır. “Ferment” denen maddeleri meydana getiren mantarlar, ayrıştırma yetenekleri sayesinde şekeri kullanmakta ve alkol ile karbon dioksit gibi ürünlerin meydana gelmesini sağlamaktadır. Alkollü içkilerin üretilmesinden gıda maddelerine yüzlerce farklı alanda kullanılan mantarlar, günümüzün modern endüstrisi için alternatifsiz ayrıştırıcılardır. İnsanoğlu yakın geçmişte mantarların mayalanma sürecindeki kritik önemi fark etmiş ve bu mikroorganizmaların kültürünü yaparak endüstriyel bazda gıda ürünlerinin daha işlevsel bir biçimde üretilmesini sağlamıştır. Daha kaliteli ürünleri daha hızlı ve düşük maliyetle üretmek için kullanılan kültür mantarları günümüzün dünyasında çok önemli olduğu gibi insanoğlu binlerce yıl öncesinde mantarlardan doğal yollarla faydalanmaktaydı. Tüm bunlar dışında şüphesiz mantarların besin olarak da insan bedeni için birçok yararı bulunmaktadır…