Kravatın icadı

Günümüzün özellikle iş yaşantısında erkekler için vazgeçilmez bir giyim unsuru olan kravat, dünya tarihinde oldukça eski zamanlardan beri kullanılmıştır. M.Ö. 2 yüzyılda Çin imparatorlarının kravat taktığı iddia edilmektedir ve bazı teorisyenlere göre çok daha önceki zamanlarda kravat takan insanlar dahi vardır. Türk tarihi açısından Tanzimat Dönemi’nde ortaya çıkan kravat takma alışkanlığı, kısa süre içerisinde erkekler arasında yayılmıştır. Kravat takan ilk Osmanlı Padişahı olan Sultan Abdülmecid, Batılılaşma süreci içerisinde devlet dairelerinde çalışan memurların kravat takmasını istemiştir.

Çin imparatorlarının mezarlarındaki detaylarda kravata benzer boyun bağlarına rastlanırken, bazı arkeologlara göre bu boyun bağları kravat gibi görsel amaçlı değil tamamen soğuktan korunmak için takılıyordu. Kravat ile kesin olarak değerlendirilebilecek bilgiler, 17. yüzyıl Fransız tarihinde belgelenmiş meşhur 30 Yıl Savaşları’na dayanmaktadır. 1635-1660 yılları arasında Fransa Kralı 8. Louis’in 160 bin lejyonerden oluşan devasa ordusunda, boyunlarına bağladıkları farklı renklerdeki boyun bağlarıyla dikkat çeken bir birlikten söz edilmektedir.

17. yüzyılda yaşanan 30 Yıl Savaşları hakkında geniş bilgi içeren belgelerde, 8. Louis’in ordusundaki Hırvat lejyonerlerin boyunlarına bağladıkları bir çeşit kumaş nedeniyle  oldukça farklı göründüklerinden bahsedilir. Hırvatların kültüründe bulunduğu söylenen bu boğun bağı, soğuktan korunmak için kullanıldığı gibi aynı zamanda sosyal statünün de göstergesi olarak takılırdı. Fransa Kralı 8. Louis bu boyun bağını beğenerek kendisi de takmış ve çevresindeki asilzadelere de takmasını söylemiştir. Böylece Fransız kültürüne de geçen kravat, birçok burjuva çevre tarafından yaygın olarak bilhassa özel günlerde kullanılmıştır.

Günümüzdeki popüler kullanımına büyük katkı sağlayan isimlerden biri de, Windsor bölgesi Dükü 8. Edward’tır. Edward kravatını günümüzde kullanılan şekliyle bağlayarak kullanmaya başladığında takvimler 1930 yılını gösteriyordu ve bu yeni bağlama stili bir anda erkek modası haline dönüşerek çoğu insan tarafından kabul gördü. Günümüze tahmini olarak çalıştığı sektöre göre 700 milyona yaklaşık insanın düzenli olarak kravat taktığı söyleniyor. Bu tarihten sonra dünya genelindeki farklı ülkelerde bir moda akımı aracı haline dönüşen kravat, erkeklerin kadınlar kadar çok aksesuarı olmaması nedeniyle de çoğu erkek tarafından tercih edilmiştir. Günümüzde her yıl ortalama olarak 800 milyon kravat satıldığı düşünülürse, Hırvatların bu tür bir alışkanlığa neden olacaklarını bilip bilmedikleri büyük bir merak konusu haline gelmektedir.