Koç ile ikizler uyumu

Koç kadınları için bir ikizler erkeği ile birlikte olmak her zaman zorlu bir süreçtir. İnsan karakterleri ile burçların etkisi üzerine yapılan çalışmalar özellikle koç kadınları ile ikizler erkeklerinin birlikteliklerinde uzun süreli mutluluğun oldukça güç olduğunu ortaya koymuştur. İnsan karakterleri ve davranışları ile burçlar arasındaki ilişkinin tarihi binlerce yıl geçmişe dayanmakta ve özellikle kadın erkek ilişkilerinin burçlarla yorumlanmasına yönelik araştırmalar yapılmaktadır. İkizler burcunun karakteristik özelliklerinden biri olan ruhsal davranışın tutarsızlığı, koç burçları için genellikle katlanılması zor bir durumdur. Değişken bir ruh yapısına sahip olan ikizler burcu insanları, özel hayatlarında çok sık iniş çıkış yaşayabilir ve bu durum koç burçlarının tahammül sınırını kolaylıkla aşabilir.

Koç kadınları ile ikizler erkekleri arasındaki ilişkilerde yaşanan temel sorun, koç kadınının birlikte olduğu erkeğin duygusal iniş çıkışlarını anlayamaması ve buna uygun davranış biçimleri geliştirememesidir. Ancak bu durumda madalyonun diğer yüzü de unutulmamalı ve ikizler erkeklerinin de ruh hallerini belli etmekte pek başarılı olmadığının altı çizilmelidir. Koç kadını ile ikizler erkeği arasında gelişen ilişkinin sağlam temellere oturtulması ve uzun süreli mutluluğun yakalanabilmesi, ikizler erkeğinin tüm duygularını açık bir dille ifade etmekten çekinmemesine ve koç kadınının da karşısındaki kişiyi anlamak için çaba göstermesine bağlıdır.

İkizler kadınları ile koç erkekleri arasındaki ilişkiler ise, ikizler kadınının özel hayatındaki lider tutumu ilişkiye de yansıyarak sorunlara sebep olabilir. Özgürlüğüne son derece düşkün olan ve emir almaktan hiç hoşlanmayan koç erkekleri, bu tür kontrolcü ve “dediğim dedik” ikizler kadınlarına uzun süre tahammül edemez. Ten uyumu açısından bakıldığında koç erkekleri ile ikizler kadınları arasında başarılı bir uyumun olduğu söylenebilse de, gün içerisinde yaşanan bu tür durumların çiftin özel anlarını da etkileyebileceği unutulmamalıdır. İkizler burcu kadınlarının da erkeklerinin de ilişkiye her zaman rasyonel bir tutumla yaklaşmaması gerektiğini unutmaması gerekir.

İkizler burcunun eğlence anlayışı ile koç burcununki birbirine uymayabilir. Bu nedenle çiftler arasında monoton bir yaşam gelişerek çiftin birbirinden kısa süre içinde sıkılmasına sebep olabilir. İkizler erkekleri birlikte oldukları koç kadının da ilgisini çekecek aktiviteler bularak, ilişkilerinin her zaman heyecanlı ve aktif olmayı sürdürmesini sağlayabilir. Birlikte oldukları ikizler erkeği ile uzun ve mutlu bir ilişkiye yelken açmak isteyen koç kadınları ise, ikizler erkeğini baskı altına alamayacağını ve ipleri ne kadar serbest bırakırsa o kadar çok sevileceğini unutmaması gerekir.

Rahnansaika