Keltler ve gizemleri

Günümüzde Galler, İskoç, Cornwall ve Breton gibi ulusların atası olarak kabul edilen Keltler, tarih öncesi dönemde yaşayan Avrupalı bir kavimdir. Keltler ile ilgili yazılı ilk bilgi M.Ö. 5. yüzyılda Yunanlı tarihçi Hecataeus tarafından yazılmıştır ancak bu tarihten çok daha öncesinde Kelt kavimleriyle ilgili efsaneler Mezopotamya toplumları tarafından bilinmektedir. İlk Çağ itibarıyla Avrupa’nın birçok farklı bölgesinde görülen Keltlerin anavatanı Orta Avrupa olarak kabul edilir. Britanya Adası ve İspanya kıyılarında yoğun olarak yerleşen Keltler, günümüz tarihçileri için tamamen bir soru işareti olan ünlü “Stonehenge” ile de bağlantılı olduğu söylenmektedir.

Çiftçilik konusunda oldukça yetenekli oldukları bilinen Keltlerin savaşcı yanları da gelişmişti. Avcılık konusunda kendilerine has yöntemler geliştirdikleri de bilinen Keltlerin bilim ve sanat üzerine geniş içerikli çalışmalar yaptığı düşünülmektedir. Keltler fıçıyı icat ederek birçok farklı mahsulü uzun süre boyunca saklamayı başarmıştır. Günümüz tarihçileri tarafından tarım konusunda gelişmiş bir toplum olduklarının kabul edilmektedir. Her ne kadar Keltlerin Orta Çağ yıllarına kadar Avrupa’da varlığını sürdürdüğü söylense de, aslında 1. yüzyılda Romalılar tarafından tarih perdesinden silinmişlerdir. Sonraki dönemde kalan Keltlerin ise etkili bir kavim oluşturduğunu söylemek güçtür.

Çömlekçilik ve kazancılık gibi farklı konularda ustalaşan Keltlerin tüm Avrupa’ya ve oradan da Mezopotamya’ya yayıldığı düşünülmektedir. Kelt toplumları tamamen kendine has adetleri olan farklı bir toplum olduğundan, uzun süre boyunca birçok tarihçi tarafından araştırılmış ve toplumsal alışkanlıkları öğrenilmeye çalışılmıştır. Antik Yunan mitolojisinde de kendine yer bulan Keltlerin tanrı soyundan türediği söylenmektedir. Keltlerin Britanya Adası’na yerleşen ilk insanlar olduğu kabul edildiğinden, adanın en büyük gizemi olan Stonehenge’in de Keltler tarafından yapıldığı düşünülmüştür.

Yapılan araştırmalar ve gelişen teknoloji sayesinde incelemeler ile Keltlerin Stonehenge ve civarında bulunduğuna dair kanıtlar bulunmuş olsa da, bazı bilim insanları ve tarihçiler Stonehenge’in Keltlerden çok daha önce inşa edildiğini düşünmektedir. Kelt rahiplerinin çeşitli metafiziksel ritüeller yapmak için Stonehenge’i kullandığına dair düşünceler olsa da, bu tür yorumlar birer iddia olmaktan öteye gidememiştir. Günümüzde sayıları çok az olmasına rağmen İrlanda ve Breton bölgesinde hala Keltlerin yaşadığı söylenmektedir.

FRP oynayanların ve bu tarzdaki bilgisayar oyunlarına aşina olanların çok iyi bildiği “Druid” tabiri de, Kelt rahiplerine verilen isimdir. Tarımla uğraşan Keltlerin bozkır tanrılarına inandığı söylenmekte ve Kelt rahiplerinin çeşitli büyüler ve ritüeller ile ürünlerinin kutsanmasını istedikleri iddia edilmektedir. Keltler ile Stonehenge arasındaki ilişki sebebiyle Kelt rahiplerinin yani Druidlerin büyücülük gibi vasıflarla anılması oldukça doğaldır. Bu tür fantastik ve çok büyük bir ihtimal ile hayal ürünü olan iddialar ise insanoğlunun ilgisini çekmeye devam etmektedir.

Rahnansaika