Kadının İslam’da ki yeri meselesi

Şu konuyla alakalı insanların kafasını yanlış yönlendiren o kadar makaleler var ki, herkes belki de kadını görmek istediği gibi anlatıyor. Peki neden kadın İslam inancı çerçevesi içerisinde bir polemik konusu haline getiriliyor? Acaba İslam inancı içerisinde kadının anne-babakonumunun hiç olmadığı kadar aşağı olduğu anlatılarak, bugün için kadınların mükemmel haklara sahip oldukları mı anlatılmak isteniyor? Belki de bu şekilde bir tartışma içerisine girilerek, kadınların günümüzde ki meta haline getirilen konumlarının üstüne bir kılıf çekiliyor. Ama neden İslam çerçevesi içerisinde bu tartışmalar hep sıcak tutuluyor? Neden Hıristiyanlık ve Yahudilik içerisinde bu tartışmalar gelişmiyor?

Evvela Hıristiyanlık ve Yahudilik için ellerimizde bulunan kaynakların hepsi tahrif edilmiş. Günümüze gelen tahrif edilmiş İncil ve Tevrat içinde ise kadının konumu zahiri bir şekilde ikinci bir planda. Tahrif edilmiş Tevrat içerisinde kadın bir köle, tahrif edilmiş İncil de ise, değer verilmeyecek bir hitaba layık görülmüş. Filozofların kadınlar hakkındaki iğrenç sözlerinin sebebi de budur. Tahrif edilmiş İncil ve Tevrat kitaplarının insan onurunu hakim kılmak için indirilmiş hak kitap Kuran-ı Kerim gibi bir düzeni tesiste istidatlı olmaması, tahrif edenlerce egemen düzenin kurulmasından yana fikirleri barındırması, bu iki kitabın kadın statüsünde dışarıda bırakılmasının sebebi. Siz hiç duydunuz mu Tevrat kitabında kadın şeytan olarak gösteriliyor, bu nasıl iş diye ortaya çıkan birisini? Aynı durum tahrif edilmiş olan İncil için de geçerli. Kimsenin bunlardan bahsettiğini ben görmedim. Varsa yoksa İslam. Çünkü meyve veren ağaç taşlanır.

Şimdi sizlere şu tezi savunmak istiyorum. Cahiliye döneminde ki kadının konumu ile bugünkü dünya da kadınlara karşı haksızlıkları darmadağın ettiğini iddia eden sistemin, kadın felsefesinin aynı olduğunu. Bu sistemde kadına verilen çalışma hakkı öne çıkarılarak, İslam’da bu hakkın mevzu bahis olmadığı söyleniyor mesela. Bugünkü sistemde kadın, Freud filozofunun önerdiği bir kuram çerçevesi içerisinde dişiliklerinden yararlanılması gereken bir insan. Bunu fuarlarda kadınların kendilerini arabaların bir aksesuarıymış gibi sergilemesinde görebileceğimiz gibi, podyumlarda, pavyonlarda veya daha farklı girişimlerde mesela reklamlarda görmek mümkün. İşte bu durum, kendilerini cahiliye döneminde çıplak bir şekilde reklam ederek para kazanan kadının konumuyla aynı.

İslam’ın dediği ise kadının dişiliğini kullanarak değil çalışması, çarşıya bile çıkmaması gerektiğini söylemesinden, İslam’ın kadınlara çalışmayı yasakladığını, hem de çarşıya erkeğinin izni olmadan çıkması gibi saçma bir yasak koyduğunu söyleyenler İslam düşmanlığı yapan ve sistemlerinin benzeri olan cahiliye döneminin üzerine beton çeken İslam’ın, bugünkü cahiliye sisteminin aslını ortaya koyacak bir düzen olması nedeniyle, İslam’da kadın konusunu tahrif ederek piyasaya sürmekteler.

Erkek evin reisi ise, kadın hizmetçisi imiş? Bu millet dininden neden uzaklaştırıldı. Neden medreseler kapatıldı. Neden harflerimiz değiştirildi. Neden ruhumuz batıya satıldı. Çünkü İslam’ı ayakta tutan ecdadımız vardı, onların da torunları batının belası olmasın diye, İslam bizlere unutturuldu. Şimdi de İslam kaidelerinin esasları başka bir mecra içerisinde yorumlanarak, İslam’ın güya aslı bizlere öğretiliyor. Bunların öğretmeye çalıştıkları İslam değil, kendi düzenleri korumak adına yapılan müdafaa çalışması. Biz kaçımız İslam dinini gerçekten müdafaa edebiliyoruz?

Bazı konulara makale uzamasın diye giremedim. Bu konuyu daha ayrıntılı şekilde işleyeceğiz inşaallah.