İslamcı gencin bilmesi gereken 3 şey!

İslam eğitim ve tedrisatından hakkıyla geçmiş bir genç, düşünce ufuklarındaki esintilerle girdaplara sebep olabilecek kadar iradi disiplin ve ruhi temizliğe sahip olur. Etrafını tahlil edeceği zaman kullandığı tek mizan ölçüsü İslam, onu her konuda alim, her olayda ise yanlışı doğrudan ayırt etmede başarılı bir münevver kılar. Sakin yapısının içerisinde son soluğa kadar sonsuzluk için üretilme aşkı ve heyecanı, onun sevdalarını hüzün, keder, gam, bunalım, sıkıntı, yorgunluk, elem gibi yıpratıcı duyguları toprak altına gömer. Gömülen her illetli hal, yeşeren bir gül gibi kendi ruhi disiplinini ve öz benliğini geliştirir. Her zaman genişleyen evren gibi, kendisini de evrenin bir cüzü olarak sürekli gelişir. islamcı

Kısaca anlatmaya çalıştığım İslam ruhi ve düşünce yapısı, birçok analize konu olarak hakkında ciltlerce kitaplar yazılmış bir alanı ifade eder. Ancak İslam düşünce ve ufuk yapısından koparılan Müslüman kimlikler, bunların farkında olmadan yaşamaya devam etmekteler. Az da olsa sosyal bir uyanışın son zamanlarda meydana gelmediğini söylemek, kader perspektifiyle tayin edilen tarihi hakikatleri de yok saymak olur. Çünkü bu hakikatlerde ne hakkın batıla olan galebesi, ne de batılın hakka olan galebesi berdevam olamamış, sürekli bir nöbetleşmeye sahip olarak birini diğerine olan üstünlüğü değişmiştir. Bu zamanda da galebe sırasının İslam’da olduğu çok açık.

Bizde burada İslam gençliğine mesaj vermek istiyoruz. Gelişen bu İslam hareketinin içerisinde bir ucundan destek olabilmek mukabilinde hareket etmek isteyen birisi  3 ana konuda kendini iyi yetişmeli. Bunlardan birincisi İslam dini kanunları. İkincisi Tarih, üçüncüsü ise Edebiyat. İslam daha iyi yaşamak adına kanunlarının ve düşünce yapısının anlaşılması, bu yapının tarihi hakikatlerle ispatının yapılması, inkarcılara da güzel bir şekilde anlatılması edebi kudreti gerekli kılmaktadır.