İslam nasıl öğrenilir?

İslam dininin ahkam ve kurallarının nereden öğrenilmesi gerektiği hususunda açıklama yapmak bazı kimselerce ilginç karşılanabilir. Bu ilginç karşılayanların düştüğü durumun sebebi de, İslam dininin nereden öğrenilmesi gerektiği hususunda veya İslam dinini öğrenmek hususunda bir çaba ve gayret sarf edilmemesi, bunun belki de hayat boyunca hiç düşünülmemesi. Kimse bizlere kızmasın. Müslümanlığı kimseye kaptırmayan bizler, buyukislamilmihaliomernMüslümanlık hususunda bilgilerimiz kulaktan doğma ve İslam düşmanlarının yaptığı dezenformasyon çalışmaları sonucunda okuduğumuz İslam’ı yanlış anlatan belli makalelerden ibaret kalmakta. Buda İslam’ın asıl kaynaklarından öğrenilmemiş bilgileri, İslam’ın özünü anlayamama, İslam konusunda hakikatin üzerine set çekilmesini ilelebet sağlıyor.

Şimdi gelelim İslami eğitim meclisleri olan medreselerin kapatılmasıyla genç nesillerin düştüğü İslam cahilliği meselesinin bizi götürdüğü yere. Maalesef ecdadımızın senelerce takip etmiş olduğu Ahsab-ı Suffe yolunun, yani peygamber efendimiz tarafından bizzat eğitim ve terbiyenin verildiği yolun devamı niteliğinde olan medreselerin kapatılmasıyla, ehli sünnetin son müdafaa merkezi olan kaleler yıkıldı ve surda bir gedik açıldı. Açılan bu gediğin neticesinde İslam konusunda cahil yetişen milletimize, içlerinde ki Müslümanlık duygusunu başka yollardan tatmin edilmesi için yalan yanlış yöntemler, yine İslam üzerinde fırkaların çıkması, İslam’ı bölmeye çalışanlarca bu topraklar üzerinde de yerine getirilmiş. Ola ki milletimizin içerisinde bir hasret olan Müslümanlık inancının, medreselerde olduğu gibi sahih kaynaklardan ve bu milleti özüne döndürecek kaynaklardan öğrenilmesi durumunda yattığı yerden kalkan yiğit, yine dünyaya adaleti ve hoşgörüyü hakim kılar.

İslam dininin meallerden veya tefsirlerden öğrenileceğini söyleyip, mezhepsizliği, metotsuzluğu, sünnet düşmanlığını, Kuran-ı Kerimin belli ayetlerinin tarihselliğini, dinlerarası diyaloğu ve daha başka fitneleri aramıza sokanlar, İslam dininin aslının öğrenilmesinden çıkarları tehlikeye girecek olanlar. Peki İslam dini nasıl öğrenilir? Arkadaşlar İslam dini ne mealinden ne de tefsirinden öğrenilebilir. İslam dini, Ehli Sünnet alimlerince yazılan İlmihal bilgilerinden, ahlak kitaplarından öğrenilebilir. Akaid bilgileri ne mealden öğrenilebilir ne de tefsirden. Hiç kimse meali eline alıp, İslam dinini öğrenemez. Bugün bu mealciliği şiddetle savunanlar, Kuran-ı Kerimin Allah tarafından açıkça indirildiğini ve onda anlaşılmayacak hiçbir şeyin olmayacağı gibi ayetlerin mealine bakarak sözüm ona kendilerine delil getiriyorlar. Zaten mealciliğin zehirli olmasının sebebi de burada. Kendi kafalarından ahkam çıkarmaları. Ama görmüyorlar ki aynı meallerde Efendimize itaatten söz edilen yerleri, aynı zamanda alimlere danışılması, onların meclislerinde olunması babında mealleri.

Meallerden veya tefsirlerden ahkam çıkarmaya çalışanlar, hadis ve sünneti ret ederek, mezhep alimlerine iftira atanlar, namazların kaç rekat ve nasıl kılınacağına dair bilgileri, zekatın nisabına dair bilgileri, oruç ve hac konusunda ki bilgileri, meallerin hangi bahsine bakarak, kendilerince içtihat ediyorlar, bilemiyorum. Ama İslam, İlmihal kitaplarından öğrenilir. En çok okunan ilmihal kitabı, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini de tevdi eden Merhum Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendinin, Büyük İslam İlmihalidir. İslami gerçekten yaşamak ve öğrenmek isteyenlerin gönül rahatlığıyla başvurabilecekleri mübarek bir eser.