İş kazalarında yapılması gerekenler

iş kazası5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında iş kazalarında yapılması gerekenlerin başında, meydana gelen kazanın en kısa sürede yetkili kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gelir. İş hayatının yaşanmak istenmeyen durumlarının başında gelen iş kazaları gerek çalışan gerekse  de işveren açısından ciddi birçok konunun gündeme gelmesine sebep olur. İş kazalarında; idari işlemleri ilgilendiren bilgilendirme yazısının hazırlanması, iş kazasına dair ilgili tutanağın hazırlanması, sigorta il müdürlüğüne bildirim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere yazı hazırlanması ve bildirim formu doldurulması gibi pek çok yapılması gereken mevcuttur. İşveren tarafından çalıştırılan “sigortalıların” yani işçilerin başına gelen kazalarda en yakın yetkili kolluk kuvvetlerine haber vermek, herkesten önce “işverenin” görevidir. Ayrıca işveren kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren “en geç üç iş gücü” içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna da bildirim de bulunması gerekir.

Kazanın gerçekleştiği andan itibaren pek çok yasal işlemin gerçekleştirilmesi gerekse de, yapılması gereken ilk şey şüphesiz kaza geçiren kişinin tıbbi yardım almasını sağlamaktır. İlk yardım konusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması ve bilgi sahibi kişi veya kişilerin de bulunmaması halinde hiç vakit kaybetmeden kaza geçiren işçinin en yakın sağlık kurumuna sevk edilmesi gerekir. İlk yardım yapılması söz konusu ise bu ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerin gelmesi beklenir. Yaralı işçinin sağlık kurumuna transfer edilmesinin ardından ikinci öncelik iş, raporun düzenlenmesi için şahitlerin bir araya getirilmesidir. Gerçekleşen kazayı gören kişilerin de tanıklığı ile hazırlanan işyeri kaza raporu, kazanın ne şekilde gerçekleştiğine dair önemli bir bilgi kaynağı olacağından büyük bir titizlikle hazırlanır.

İşyerinin bulunduğu yere göre jandarma veya polis ile iletişime geçilerek, gerçekleşen kaza hakkında yetkili kolluk kuvvetlerinin bilgilendirilmesi gerekir. Vizite kağıdı ile birlikte kazanın gerçekleşmesinden sonra 3 iş günü içinde Sigorta Müdürlüğüne başvurulması da yapılması gerekenlerden biridir. Ayrıca en geç iki iş günü içinde işyerinde yaşanan kazanın bildirim formu doldurularak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürlüğüne bildirilmesi de gerekmektedir. İşyerinde yaşanan bu kaza ile ilgili bir dosya açılması ve kazayı ilgilendiren tüm resmi belgelerin de bu dosya bünyesinde muhafaza edilmesi en doğru hareket olacaktır. Bu kaza dosyasında; kaza geçiren işçinin işe giriş tarihini gösteren giriş bildirgesi, işe girerken sunduğu sağlık raporu, çalışma çizelgesi, kaza tarihinden itibaren 4 ay öncesine kadar işçinin aldığı ücretin gösterildiği hesap pusulası, eğitim ve sertifika belgelerinin de bulunması sonraki süreç için oldukça yararlı olacaktır.