Bireysel emekliliğin avantajları

bireysel emeklilikTemel işlevi mevcut sosyal güvenlik sistemini desteklemek ve kişiye emeklilik sonrasında daha fazla imkan sağlamak olan bireysel emeklilik, tasarrufların emeklilik sürecinde azami fayda sağlayacak şekilde yönlendirilmesi için yapılan tüm faaliyetleri kapsar. Emeklilik ile birlikte kişinin kazancının azalmamasını ve refah düzeyinin korunmasını ya da daha da artmasını hedefleyen bireysel emekliliğin avantajları çalışma sürecinde değil, emeklilik sonrasında gündeme gelmektedir. Mevcut sosyal güvenlik sistemi bünyesinde yer alan ve bu sistem dahilinde zaten emekli olduğunda bir gelir sahibi olacak kişiler için ek gelir manasına da gelen bireysel emeklilik, geleceğe yapılan “uzun vadeli” bir yatırımdır. Genel kapsamda ekonomik kalkınmaya destek vermesi amaçlanan bireysel emeklilik, insanların gönüllü katılım gösterdiği ve birçok farklı alanda tasarrufların değerlendirilmesini sağlayan bir uygulamalar bütünüdür.

Bireysel emeklilik sistemlerinde önceden belirlenen bir katkı payı bulunabileceği gibi, son dönemde popüler olan uygulamalarda kişinin gelirine göre katılımda bulunması da sağlanabilir. Bireysel emekliliğin avantajları arasında birçok insanın dikkatini çeken ve bu sisteme dahil olmalarına sebep olan bu imkan, kişinin gelir seviyesinin azalması halinde ödemeleri geciktirmesi veya ödediği bedeli azalmasını sağlar. Benzer şekilde ilerleyen süreçte kişinin refah seviyesinde bir artış olması halinde bireysel emeklilik sistemine yaptığı katkıyı arttırma imkanı da her zaman söz konusudur. Sistem dahilinde kişilere katkıda bulunmak için kesin yaptırımlar uygulanmasa da, kişinin uzun süre boyunca katkı sağlamaması halinde emeklilik sürecinde elde edeceği fayda da bağlantılı olarak azalmaktadır.

Emeklilik sonrasında ek bir gelir imkanı sunan bireysel emeklilik sistemlerinde kişiye her ay düzenli olarak bir katkıda bulunması gibi bir zorunluluk getirilmemekte ancak kişinin sağladığı katkı oranında emeklilik sonrasında gelir elde etmesi söz konusu olmaktadır. Bu şekilde müşterilerine bireysel emeklilik hizmeti sunan firmalar tüm müşterilerinin katkılarını belirli fonlarda değerlendirerek, elde ettiği gelir ile sistem bünyesindeki müşterilerinin emeklilik sürecinde daha fazla kazanç sağlamasını hedefler. Kişinin gençlik yıllarındaki üretkenliğini kazanca dönüştürmesi ile belirli bir geliri olmakta, bireysel emeklilikte bu gelirin gelecekte avantaj sağlayacak karlı bir yatırıma dönüşmesini sağlamaktadır. Tüm bunların dışında bireysel emekliliğin avantajlarının en önemlilerinden biri de vergi hakkından kazanç sağlamaktır. Birçok uzmana göre bu vergi avantajı, bireysel emeklilik sistemlerinin kişiye sağladığı en büyük yarardır.

Yatırım ve tasarruf konusunda birçok avantaja sahip olan bireysel emeklilik sistemleri, kişinin para biriktirmesini daha kolay bir hale getirmektedir. Kişi için ortada geleceği ilgilendiren bir amaç olması ve bunun da somut bir biçimde yarar sağlaması, bireysel emekliliğin en önemli avantajlarından biridir.