İş hayatında iletişim

Kariyerinin başında olan insanların çoğu, hedeflerine ulaşmak için var güçleri ile çalışırken iş hayatında iletişimin önemini gözden kaçırır. Ticaret; insanlar arasında yapılan bir alışveriş faaliyeti olduğundan dolayı, iletişim olmadan ticaret ve ticaret olmadan da iş hayatı olmaz. Bu nedenle iş hayatında iletişim kabiliyetinizin yüksek olması, doğrudan başarınızı etkileyen ve hedeflerinize çok daha kısa süre içerisinde varmızı sağlayan bir faktör olacaktır.

İş hayatında işletişim konusunda insanların internetten yaptığı araştırmalar, genellikle firma içindeki rekabet ya da müşterilerle satışa yönelik doğru iletişimi kurma üzerinedir. Kuşkusuz iş hayatında beraber yürünen takım arkadaşları ile doğru iletişim içerisinde olmak iş verimliliğini arttıracağı gibi, gerek kişisel anlamda gerekse de firmanın genel başarısını anlamında büyük yarar sağlayacaktır.

Aynı şekilde iş hayatında müşterilerle olan iletişim de son derece önemlidir ve doğrudan hem sizin hem de çalıştığınız ya da sahibi olduğunuz firmanın hedeflerine ulaşabilmesinde kilit rol oynamaktadır. Satış kadar müşteri memnuniyetinin oluşması ve geleceğe yönelik anlaşmalara sağlam zeminler oluşturulması için izlenen doğru politikalar, kişinin çevresi ile olan güçlü iletişim kurma becerisine bağlıdır. Müşterilerin ne istediğini anlayarak isteklerine yönelik hizmet üretmek, firmanın başarısını ve satış oranlarını arttıracaktır.

Her işveren firmasının karlılık oranını arttıracak satışları yapabilecek kadar iletişimi kuvvetli çalışanlara sahip olmak ister. Ancak tüm bunların ötesinde iş hayatında iletişimin her anlamda insanlarla bağlantı da olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Yazının başında da belirtildiği gibi iş hayatında  yalnızca firma için ve müşterilerle değil, rakipler ile de iletişim halinde olunması gerekir. Firmanın faaliyet gösterdiği sektördeki rakipler ile iletişiminizin iyi olması, farklı piyasa şartlarında rakip firmaların nasıl stratejiler izleyeceğini daha kolay tahmin edebilmenizi sağlayacaktır.

Ticaret hayatında her sektörde oldukça sert bir rekabet yaşanmasına rağmen bu tür durumları güçlü iletişim yolları izleyerek basit bir şekilde aşmak da mümkündür. Rakip firmaların ne yaptığından haberdar olmak, ancak bu firmalar ile iletişim halinde olmak ile mümkün olur. Aksi takdirde sizin ve firmanız için tamamen kapalı bir kutudan farksız olan rakiplerin tüm yapacakları, sizin için önceden tahmin edilemez kötü bir sürpriz haline dönüşecektir. Kuşkusuz bu aşamada rakiplerle iletişimde olurken hukuki sınırlar içerisinde davranılması gerektiği ve burada bahsedilen iletişimin “firmalar arası casusluk” olmadığının da ayrıca anlaşılması gerekir.