İnternetin zararları

Çoğu insanın artık hayatında vazgeçilmez bir öneme sahip olan internet, belirli bir yaşın üzerindeki insanlar için sonradan tanışılan bir teknoloji. Ancak Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz’ın ülkemizde yaptığı araştırmaya göre, doğduğu andan itibaren internet teknolojisi ile büyüyen yeni nesil çocukların, birçok farklı yapıda psikolojik sorunla karşı karşıya olduğu ortaya çıkıyor. Bülent Yılmaz tarafından yapılan araştırma da, Ankarada’ki ilköğretim okulları hedef alındı.

Ankara’da toplam 100 ilköğretim okulundaki 8. sınıf öğrencileri üzerinde yapılan araştırmalar, yeni nesilde en büyük eksikliğin kitap okumak olduğu ortaya çıktı. Doğduğu andan itibaren internetin bilgiye son derece pratik ve hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağması, gençlerin kitap okumaya tahamül edememesine neden oluyor. Kitap okumak zihinsel bir egzersiz olduğundan, beynin temel muhakeme yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olur.

İnternetin zararları üzerine yapılan çalışmalar; internetle yetişkinlik döneminde tanışan insanlar ile doğduğu andan itibaren internet ile büyüyen yeni nesil arasında ikiye ayrılıyor. İnternet ile sonradan tanışan insanlarda birçok farklı davranış bozukluğu, asosyallik ve psikolojik sorunlar yaşanırken, yeni nesilde apayarı bir davranış biçimi gelişmiş düzeyde. Günümüzde gençlerin bilgiye saniyeler içerisinde erişebilmesi, kitap okuyarak öğrenmekten sıkılmalarına neden oluyor. Çocuklar için son derece uzun ve sıkıcı bir işlem haline dönüşen kitap okumak, Google ile saniyeler içerisinde arzu edilen bilgiye doğrudan ulaşma imkanı yanından çok uzun bir süreç olarak algılanıyor.

Yeni nesilde yoğun internet kullanımının sosyal ilişkileri olumsuz etkilediği artık herkes tarafından biliniyor. Ancak yapılan araştırmalar, gençlerin bilgiyi muhakeme etme yeteneğinin de her geçen gün azaldığını ortaya çıkartıyor. İnternette karşılarına çıkan tüm bilgileri kayıtsız şartsız doğru kabul eden internet nesli, bilginin doğruluğunu sorgulamıyor. Tıpkı anne babalarının televizyonda izlediği herşeyi doğru olarak kabul etmesi gibi… Bu durumun da bir sonucu olarak ilerleyen yaşlarda iyi ve kötüyü birbirinden ayıramama, insanlara şartsız bir şekilde doğrudan güvenme gibi problemlerin de yaşanması söz konusu oluyor.