Elektrik faturasına itiraz

Çoğu zaman yalnızca haberlerde izlediğimiz bir durum olan yanlış elektrik faturası kesimi, bazı adımlar takip edilmediğinde oldukça can sıkıcı ve uzun süren bir kanuni sürece dönüşebilir. Öncelikle elektrik faturasının yanlış gelmesi kişinin kullandığı elektrik sayacı ya da sistemiyle ilgili bir durum olmayıp, her insanın başına gelebilecek bir durumdur. Zira elektrik sayacını okuyan bir insandır ve her insanın hata yapma şansı vardır.

Elektrik faturası itirazlarının nedenleri arasında bağlı olunan elektrik dağıtım şirketi sayaç okuma elemanın yaptığı hata sonucu, sayaç değerlerinizi yanlış okumasıdır. Elektrik faturaları kesildiği andan itibaren kişiye ulaştırılmış kabul edildiğinden, hatalı okuma nedeniyle yanlış fatura bedeli oluşması durumunda itiraz için 15 gün süre tanınmaktadır.

Elektrik faturanızın normalin çok üzerinde geldiğini ve bu durumda bir hata olduğunu düşünüyorsanız vakit kaybetmeden öncelikle elektrik sayacınızı kontrol etmeniz gerekir. Faturanızda yazan elektrik kullanım bedelleri, elektrik sayacında farklı okunuyorsa o zaman sayaç okuma görevlisi sayacınızdaki değerleri yanlış okumuş demektir. Bu tür durumlar için artık neredeyse tüm elektrik dağıtım şirketlerinin sahip olduğu müşteri danışma hattını arayarak, ilgili görevliye elektrik kullanım bedellinizi kontrol ettirin.

Elektrik faturanızın kesim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yaptığınız itirazlar haklı bulunursa yani fatura bedelinde bir yanlışlık olduğu anlaşılırsa, faturanız doğrudan düzeltilir ve size yeni bir fatura ulaştırılır. Ancak faturanızın ödeme tarihi geçtikten sonra itiraz hakkınızın olabilmesi için öncelikle fatura bedelini ödemeniz gerekir. Bu tür durumlarda ilk olarak hatalı dahi olsa elektrik faturanızı ödemeniz ve daha sonrasında bağlı bulunduğunuz elektrik dağıtım şirketine yazılı bir dilekçe ile itiraz etmeniz gerekir.

Hatalı faturanızı ödedikten sonra ilgili elektrik dağıtım şirketine yapacağınız itiraz ile birlikte şirket fatura bilgilerinizi incelemeye alacaktır. Bu incelemenin ardından gerçekten ödemiş olduğunuz faturada bir hata olduğu saptanırsa, ödediğiniz bedel dilerseniz sizin seçtiğiniz bir banka hesabına aktarılabileceği gibi dilerseniz de bundan sonraki fatura bedelleriniz üzerinden düşülebilir. Böylece hatalı fatura bedeli kadar elektrik kullanmadıkça yeni dönem elektrik borcunuz olmayacaktır.