İnsan kaynaklarının görevleri

2000’li yıllara girilmesiyle birlikte iş hayatında daha da çok adından söz ettiren ve birçok üniversitede açılan bölümler ile genç nüfusun da yükseköğretim için yoğun olarak tercih ettiği insan kaynakları, herhangi bir işletme veya kurumun ürettiği ürünler ile hizmetlerin en önemli kaynaklarından biridir. Oldukça geniş bir alanı kapsayan insan kaynakları, hizmetler ve ürünler ile ilişi halinde olan insanların iş hayatındaki tüm faaliyetleri ile yakından ilgilidir. Pazarlamadan bilgi edinmeye, çalışanların iş hayatındaki becerilerinin geliştirilmesinden kriz anında doğru kararların alınabilmesine kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan insan kaynakları, kısacası firmanın veya kurumun bünyesinde çalışan insanların iş ile ilgili yaptığı her şeyi mercek altına almaktadır.

İnsan kaynaklarının görevlerinden bir diğeri de, firma ya da kurum bünyesinde çalışan tüm elemanların örgütlenerek belirlenen hedefe kararlı adımlarla ve belirli bir sistem dahilinde ilerlemesini sağlamaktadır. Firma veya kurumun farklı bölümlerinin yapılandırılmasıyla da ilgilenen insan kaynakları, birimler arasındaki koordinasyonun en verimli şekilde yapılmasını sağlar. Tüm bunların haricinde iş verimliliğinin arttırılması için firma veya şirket bünyesinde çalışan kişilerin ödüllendirilmesiyle ilgili çalışmalar da yapan insan kaynakları, başarıya ve performansa göre çeşitli ödül sistemleri geliştirir. Böylece insan kaynaklarının organize ettiği ödüllendirme sistemi ile çalışanlar daha mutlu olur ve mutlu çalışanların iş verimliliği artarak şirketin ya da kurumun performansının da artması sağlanmış olur.

İnsan kaynakları ayrıca işyerinde çalışacak insan gücünün karşılanması, adaylar arasından ekip çalışmasına en uygun olanların seçilmesi ve işyerinde çalışanlardan azami verim alınması üzerine de çeşitli çalışmalar yürütür. Firma sahibi ile çalışanlar arasındaki diyalogu kuran insan kaynakları ayrıca firma sahibine yeni personel alımlarında en doğru seçimi yapma konusunda da yardımcı olur. Firma ya da kurum bünyesindeki iş gücünün planlanması, işe alım sürecinin yönetilmesi ve ideal personelin seçilmesi, çalışanların kariyerlerini doğru şekilde yönetmelerine yardımcı olma, sendikalar ile ilişkiler, ücretlendirme, personel memnuniyeti, sosyal hizmetler ve daha birçok konu da yine insan kaynaklarının denetimi altındadır. Kısacası insan kaynakları firma veya kurum menfaatlerini gözetmenin yanı sıra çalışanları ilgilendiren birçok konuda da kapsamlı faaliyetler yürütmektedir.

İnsan kaynaklarının görevleri hakkında genel bir tanımlama yapmak gerekirse;

  • Personel alımları ve işten çıkartma
  • Bordro işlemleri
  • Emeklilik, prim, ikramiye veya avans işlemleri
  • SGK takibi
  • Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi
  • Kıdem ve ihbar tazminatları
  • Verimlilik ve iş gücü hesaplamaları
  • Personel motivasyonu ve eğitimi
  • Yemek, servis ve kıyafet düzenlemeleri