Şamanizm dini

Aslında bir tür trans tekniği olan Şamanizm, bilinen insanlık tarihinin en eski dönemlerinden beri süregelen ve günümüzde inisiyasyon denince akla gelen ilk inanış biçimi olan bir tekniktir. Şaman inancı olarak da tanımlanan Şamanizm hakkında yapılan araştırmalar Taş Devri’nde dahi insanların çeşitli Şaman trans teknikleri uyguladığını ve Şamanizm inanışının farklı ritüellerini yerine getirdiği ortaya koymuştur. Bazı arkeologlar Şamanizm ile dini ritüelleri birbirleri ile iç içe geçmiş bütünler olarak yorumlamakta ve Şaman inancının Taş Devri’nden dahi daha eski olabileceğini söylemektedir. Trans yöntemi ile gelecekten haber almak da dahil birçok metafiziksel olayın gerçekleşmesini sağlayan Şamanların gizli teknikleri günümüzde dahi birçok batılı toplumun ilgilisi çekmektedir.

Batılı modern toplumun geçmişin bu eski inanışını araştırması ve günümüze uyarlaması sonucu ortaya çıkan “Neo-Şamanizm”, birçok insanın yakından takip ettiği ve son derece meraklı olduğu konuların başında gelmektedir. Orta Çağ’dan itibaren içinde yaşadığı karanlık dönemden sıyrılmaya başlayan ve “sömürgeleştirme” çalışmaları ile dünya geneli hakkında daha fazla bilgi sahibi olan Batılı toplumlar Asya’nın Şaman kültürü hakkında incelemeler yapsa da, bu öğretiler hakkında bilgi sahibi olmadıklarından tarihsel süreç içerisinde Şamanizm dini hakkında birçok yanlış düşünce şekillenmiştir.

Orta Çağ’dan itibaren Asya medeniyetleri ile daha da yakın temasa geçen Batılı toplumlar Şamanizm dini ile ilgili bir takım temel düşünce sistemleri geliştirmiş olsa da, çoğu zaman Şamanların garip adetlerin peşinde koştuğunu düşünmüşlerdir. Günümüzde dahi birçok bilim insanı Şamanizm ile ilgili farklı tanımlar yapmakta ve bilim çevrelerinde Şamanizm tanımı ile ilgili kabul gören bir görüş bulunmamaktadır. Günümüzde Şamanizm dini hakkında bu kadar fazla görüş olmasının en büyük nedeni de temelde Şaman öğretileri birbirine benzer olsa da dünyanın birçok farklı bölgesinde oldukça farklı şekillerde bu öğretilerin uygulanmasıdır.

Batılı toplumlar genel olarak Şamanları birer “büyücü doktor” olarak görmüş ve yaptıkları doğa üstü büyüler ile hastalıklara çare bulduklarını sanmıştır. Oysa her ne kadar Şamanizm kendi içinde oldukça sırlı uygulamalar barındırsa da kesinlikle amaç büyü yapmak ya da bir takım metafiziksel olayların gerçekleşmesini sağlamak değildir. İlk Çağ’da bazı Şamanların çeşitli büyüler ile halka yardım ettiğine dair söylenceler günümüze dek ulaştığından modern çağda birçok insan Şamanizm öğretilerinin gizli kapısını aralamak istemektedir. Ancak Şamanizm her zaman geçmişin merak uyandırıcı ve kendi içinde birçok sır barındıran öğretisi olmaya devam etmektedir.