İlk yardım teknikleri

İnsan hayatının söz konusu olması sebebiyle çok büyük öneme sahip olan ilk yardım, genel olarak insanların ihtiyacı olduğunda hatırladığı ve günlük yaşam içinde pek de önem verilmeyen bir konudur. İlk yardım faaliyetlerinin temel amacının kişinin yaşamsal faaliyetlerinin yardım ulaşıncaya kadar sürdürülmesi, kişinin mevcut halinden daha da kötü bir duruma gelmesinin önlenmesi ve tıbbi müdahalenin daha kolay hale getirilmesini sağlamak olduğu düşünülürse konunun ne kadar büyük önem arz ettiği de daha iyi anlaşılmış olur. İlk yardım teknikleri “ilaç kullanmadan yapılan” sağlık müdahaleleri olduğundan, kaza anından sonraki kritik sürecin de ne şekilde gelişeceğini belirler. Ayrıca ilk yardım tekniklerinin uygulanmasında “herhangi bir tıbbi ekipman olmasa dahi” müdahale yapılmasının esas alındığı da unutulmamalıdır.

İlk yardım teknikleri genel hatları ile incelendiğinde üç ana başlık altında toplanabilir: kurtarma, bilgilendirme ve koruma. İlk yardım tekniklerinin en önemli alanlarından biri olan koruma daha ziyade kazanın oluşum anından sonra çevrenin güvenli bir hale getirilmesi ve mevcut zararın daha da büyük boyutlara taşınmaması üzerinedir. Bilgilendirme olarak ifade edilen ilk yardım teknikleri ise kaza sonrasında gerekli ve yetkili tıbbi yardımın “vakit kaybetmeden” çağırılmasına yönelik uygulamaları içerir. İlk yardımın en önemli adımı olan kurtarma ise oldukça geniş ve kesinlikle “bilgi gerektiren” yararlılara müdahale uygulamalarıdır. Tüm ilk yardım teknikleri kazada yaralanan kişinin hayatıyla ilgili olsa da, kurtarma teknikleri hastaya “doğrudan yapılan” fizyolojik müdahaleleri kapsadığı için belirli bir bilgi gerektirmektedir.

Her ne kadar ilk yardım tekniklerinin en önemlisi kurtarma olarak görüldüğü için birçok insan bu konuda eğitim alsa da, gerçek bir kaza anında; sakinliğin korunması, mümkün olan en kısa süre içinde müdahalenin yapılması, kişinin sağlık durumuna göre “doğru müdahalenin” yapılması ise apayrı bir konudur. Kitaplarda ya da kurslarda öğrenilen kurtarma tekniklerinin gerçek hayata birebir yansıtılabilmesi için kişinin sakin kalması ve tüm müdahale esnasında dikkatini hastaya vermesi muazzam derece önemli bir konudur. Aksi takdirde “her ne kadar tamamen iyi niyetli olunsa da” hastaya yarardan çok zarar sağlayabilecek hatalar yapılabilmektedir.

Kurtarma tekniklerinin ilk adımı ve belki de en önemlilerinden biri, kaza yerine ulaşıldığında ilk olarak yaralının veya yaralıların “sağlık durumlarının doğru bir şekilde değerlendirilmesidir”. Birden fazla yararlı olması halinde sağlık durumu kritik olan ve acil müdahale yapılmaması halinde ölümcül bir risk oluşma ihtimali bulunan kişiye ilk yardım uygulaması esastır. Tüm bunların ötesinde son olarak ilk yardım tekniklerinin “kesinlikle bilgi gerektiren” ciddi uygulamalar olduğu ve eğer bu konuda yeterli bilgiye sahip değilse yaralıya müdahale edilmemesi gerektiği de unutulmamalıdır. Bu tür durumlarda acil bir biçimde yakın çevreden ilk yardım için yardım istemek en doğru hareket olacaktır.