Küresel ısınmanın nedenleri ve sonuçları

İnsanoğlunun tamamını ilgilendirdiği için günümüz dünyasının en büyük problemlerinden biri olduğu halde “ısrarla” göz ardı edilen küresel ısınma, aralarında insanoğlunun da yer aldığı dünya üzerindeki canlıların pek çoğu için ciddi bir tehdittir. Küresel ısınma insanoğlunun yaşamını tehdit edebilecek bir potansiyele sahip olmasına rağmen dünya genelini etkileyen bu probleminin ne kadar ciddi olduğu konusunda ne yazık ki yüz binlerce insanın “en ufak bir fikri dahi yoktur”. Küresel ısınmanın temel nedeni soluduğumuz havanın kaynağı olan atmosferdeki sera gazları değil, bu gazların “tehlikeli” boyutta artış göstermesidir. Tüm bunların ötesinde 1950 sonrasında yaşanan ve giderek de daha hızlı bir şekilde gelişen küresel ısınma sorunu, artık insanoğlu tarafından etkileri hissedilebilir bir boyuta ulaşmıştır.

Küresel ısınmanın sonuçlarına dair birçok bilim insanı kendi dalına göre çeşitli yorumlarda bulunsa da, tüm dünyayı ve çok karmaşık sistemleri etkileyen bir sorunun gerçek anlamda ne tip sonuçlar doğuracağını kesin olarak tahmin etmek oldukça güçtür. Zira dünyadaki ekosistem dahi başlı başına kompleks bir bütünlüktür ve küresel ısınma gibi ciddi etkilere sahip olan bir problemin birçok canlı türünü ne denli etkileyeceği oldukça karmaşık bir sorudur. Ancak küresel ısınmanın şiddetini arttırması ile başta insanoğlu olmak üzere birçok canlı türünün doğan sonuçlardan olumsuz yönde etkileneceği ise şüphe götürmez bir gerçektir. Aslında dünyamızın atmosferi doğal olarak belirli bir sera gazı oranına sahiptir ancak küresel ısınmanın nedeni, bu oranın tehlikeli sonuçlar doğurabilecek boyuta ulaşmasıdır.

Küresel ısınmanın doğal nedenleri olsa da, bu doğal süreç sebebiyle oluşan gazların küresel bir sorun yaratma potansiyeli insan kaynaklı nedenlere göre çok daha düşüktür. 2007 yılında Paris’te Birleşmiş Milletler tarafından küresel ısınma ile ilgili açıklanan raporda, dünya sıcaklığında yalnızca 2 derecelik bir artışın dahi küresel bazda su sıkıntısına sebebiyet vereceğini gözler önüne sermiştir. İnsanın da aralarında bulunduğu pek çok canlı türü için su “hayatın kaynağı” olduğundan, sadece su eksikliğinin dahi ne denli önemli bir sonuç olacağını tahmin etmek güç değildir. Aynı raporda dünya sıcaklığının 5 derece yükselmesinin okyanusların 5 metre kadar yükselmesine neden olacağına da dikkat çekilmiştir. Küresel bazda tüm su kütlesinin 5 metre yükselmesi demek, insanoğlunun daha az bir yaşam alanına sahip olması manasına gelmektedir.

Birleşmiş Milletler Küresel Isınma raporunda; sadece ve sadece dünya sıcaklığında 6 derecelik bir artışın dahi küresel bazda “kavimler göçü” yaşanmasına neden olacağı ve sayısı milyonlarla ifade edilen insan topluluklarının daha olumlu yaşam şartları bulunan gölgelere “göç etmek zorunda kalacağı” ile ilgili görüşler bulunmaktadır.