İklimin insan üzerindeki etkileri

İnsanoğlunun yaşamı üzerinde on binlerce yıldır etkili olan iklimler insanları bireysel olarak etkilediği gibi, geniş kitleleri ve hatta bir toplumu tamamen etkileyebilme özelliğine sahiptir. İklimin insan üzerindeki etkileri arasında belki de en önemlisi, insanoğlunun dünya üzerindeki yaşam alanlarının belirlemesidir. Soğuk iklimlerde insanların çok daha az sayıda ve küçük yerleşim birimleri kurduğu görülürken, benzer şekilde çöller gibi çok sıcak ortamlarda da yerleşimin yok denecek kadar az olduğu bilinmektedir. Zira insanoğlu yumuşak iklimin hakim olduğu ve bilhassa suya yakın yerlerde yerleşim kurmayı tercih etmiştir. İklimin insan üzerindeki önemli etkilerinden biri de, yürütülen tarımsal faaliyetleri kontrol etmesidir. Binlerce yıl öncesinde olduğu gibi tarım ürünlerinin hala en önemli ticari ürünlerden biri olması ise iklimin ekonomik faaliyetler üzerinde de çok büyük bir etki sahibi olması manasına gelir.

İnsanların temel gıda maddelerini belirleyen iklim ayrıca tekstil ürünlerinin hammaddelerini de etkilediğinden, insanların kıyafetleri üzerinde dahi etkilidir. Bunun haricinde iklim şartlarına uyum sağlamak için insan bedeninde de bir takım değişimler olduğu bilinmektedir. Bu da iklimin insan üzerindeki etkileri arasında “fizyolojik değişimlerin” de eklenmesine neden olur. Dünya üzerindeki insanların yaşadığı bölgelere göre farklı fizyolojik yapılarda olmasında iklimin de etkisi büyüktür. Ulaşım ve yerleşim birimlerinin de iklimin etkisiyle belirlendiği söylenebilir. Tüm toplumu etkileyen iklim, tüm insanların evlerini benzer şekilde yapmasına neden olabilir. Soğuk iklimlerdeki düşük sıcaklıklardan korunmak için korunaklı evler yapılırken, sıcak iklimlerde yaşayan insanların öncelikli amacı güneş ışınlarından korunmaktır.

Toprağın oluşumu üzerinde doğrudan etkisi olan iklimin, toprakla ilişkisi olan her canlıyı etkilediği söylenebilir. İlkim olarak ifade edilen atmosfer olayları “geniş bir sahada ve 40 yıldan uzun süren periyotlarda” görüldüğünden, bir insan neslinin tamamı üzerinde etki gösterebilir. Toplumların kültürel faaliyetlerini ve geleneklerini de kökünden etkileyen iklim, bir araya gelinerek yapılan toplu faaliyetlerin açık ya da kapalı alanda ve ne zaman yapılacağı üzerinde de etkilidir. İklimler insanoğlunun çok çeşitli şekillerde faydalandığı canlı türlerini ve bu canlıların dünya üzerindeki dağılımını da etkilemektedir. Toprağın verimliliğini etkileyerek zirai faaliyetler üzerinde tesiri olan iklimin, hayvancılık faaliyetlerini de etkilemesi söz konusudur. İnsanoğlunun temel besin kaynakları üzerinde doğrudan etkili olan iklimin, insanın yaşamına dair her şeyi değiştirebilme gücüne sahip olduğu söylenebilir.