Sosyal medyanın etkileri

İnsanoğlunun yaşam alışkanlıklarını değiştirecek boyutta hayatına giren bir kavram olan sosyal medya, her yerde ve dilenen her anda sosyal etkileşimin mümkün olduğu internet teknolojilerine entegre olmuş bir iletişim ağıdır. Teknolojinin gelişimine paralel olarak değişen telekomünikasyon yöntemlerinin sosyal alanda iletişimi “çift yönlü” hale getiren sosyal medya, tek yönlü iletişim araçlarından kalın bir çizgiyle ayrılır. İnternet kullanıcılarının bir haberi okuyarak tek yönlü iletişimden faydalandığı günler geride kalarak, sosyal medya sayesinde okuduğu habere yorum yapabilmekte ve kendi iletişim ağındaki kişiler ile paylaşarak onların da fikirlerini alabilmektedir. Bu çift yönlü etkileşim, sosyal medyanın ne kadar geniş etkileri olabileceğinin en büyük göstergesidir.

Tek bir kişinin sadece bir paylaşım yaparak dahi dünya üzerindeki tüm internet kullanıcılarını paylaştığı içerikten haberdar etme imkanı sunana sosyal medya, insanların sanal bir yaşamı daha çok benimsemesini sağlamaya başlamıştır. İçeriğin tamamen kullanıcı tarafından oluşturulmasına imkan tanıyan sosyal medya, diğer insanların da bu içeriğin bir parçası haline gelmesini sağlamaktadır. Tüm içeriğin medya tarafından üretildiği günlerin geride kaldığı günümüze, kullanıcılar da bizzat içerik üretim sürecine dahil olmakta ve diğer kullanıcıların ürettiği içerikler hakkında özgürce yorumda bulunmaktadır. İnsani bir iletişim yöntemi olan sosyal medya, insanın insanla etkileşim içine girdiği hızlı bir platforma dönüştü.

Sosyal medyada neredeyse her kesin var olması, tüm kullanıcıların bu kalabalık içinde fark edilmek için “özel” olma çabası içine girmesine de neden olmuştur. Sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkilerinin en belki de önemlisi, yenilikleri takip etmenin ötesinde bizzat yeniliklere imza atan kişi olmaya itmesidir. Samimi olmanın da giderek daha fazla önem kazandığı sosyal medyada, kullanıcılar yapma kişilikler ve “nabza göre şerbet veren” yorumları görmek istemez hale gelmiştir. Ancak tüm bunların ötesinde, sosyal medyanın etkileri arasında olumsuz yönlü olan ciddi meseleler de bulunmaktadır. Bunların başında, “sanal kişilikler” gelmektedir.

Bazı çıkar gruplarının ya da kişilerin oluşturduğu sanal kişilikler, sosyal medyada önceden belirlenen amaçlara ulaşılması için kullanılabilmektedir. Gerçeğin değil yorumların ve dikkat çeken içeriklerin önem kazandığı sosyal medyada yaratılan sanal kişilikler, yaptıkları paylaşımlar ile geniş kitleler üzerinde etki kurabilmektedir. Bunun dışında “özel hayatın topluma mal olan bir unsur haline gelmesi” de, birçok sosyolog ve psikolog tarafından araştırılan önemli konular arasında yer almaktadır. Sosyal medya aracılığı ile özel yaşamından kesitler sunan kişilerin bizzat kendileri de bir “içerik” haline gelmektedir. Zira sosyal medyada paylaşılan herhangi bir içeriğin kaç kişiye ulaşacağını önceden kestirmek mümkün değildir…