İklim değişikliğinin etkileri

Klimatolojinin incelediği atmosferik olaylarla ilgili bir kavram olan iklim değişikliği, atmosferdeki gaz yoğunlukları ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi konu alır. Güneşten gelen ısı enerjisinin gazlar sebebiyle madde partiküllerinde çok uzun süre kalması, atmosferde bir takım sıcaklık değişikliklerine neden olur. Bu değişimler en başta iklimleri etkileyerek, dünya üzerinde yaşımı derinden etkilemektedir. Karbon Dioksit, Bütan ya da Metan gibi gazlar, klimatoloji biliminde “sera gazları” olarak tanımlanır. Bu gazlar güneşten gelen ısı enerjisini absorbe ederek uzun süre boyunca atmosfer sıcaklığının yüksek seviyelerde kalmasını sağlar ki, bu da iklim değişiklerinin en temel nedenlerinden biridir.

İklim değişikliğinin etkileri günümüz bilimadamları tarafından hala araştırılan ve gelecekteki etkilerinin kesin olarak saptanabilmesi için oldukça geniş kapsamda çalışmalar yürütülen bir konudur. Yerküredeki canlı ekosistemi yani dünya üzerindeki canlı yaşamını doğrudan etkileyen çok önemli bir konu olan iklim değişikliği, ne yazık ki hala dünya genelinde insanlar tarafından önemi tam olarak kavranamamış bir konudur. Atmosferde “normalde olmaması gereken” yüksek bir sıcaklık oluşmasına neden olan sera gazları, iklim değişikliklerinin de her geçen gün daha keskin bir biçimde yaşanmasına sebep olur.

Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının etkisi çoğu insan bilmese de, aslında küresel soğumaya neden olabilecek bir etkiye sahiptir. Zira güneşten gelen ısı enerjisinin madde partikülleri tarafından uzun süre boyunca tutulması söz konusu olduğu gibi, bu durumun tersi yani maddenin çok çabuk ısı kaybedebilmesi mümkündür. Bu tür bir durumda atmosfer sıcaklığı “normalde olmaması gereken” bir seviyeye inerek, dünya ekosisteminin küresel soğuma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasına neden olacaktır. Her iki durumda karmaşık bir düzenle devam ederek atmosfer sıcaklığında tutarsız yükselme ve alçalmalara da sebebiyet verebilmektedir.

Dünyamızdaki iklim değişikliklerinin etkisi, artık insanlar tarafından açık bir şekilde fark edilebilir bir hale gelmiştir. Yaz aylarında yüksek sıcakların bir türlü gelmek bilmemesi ya da kış gelmesine rağmen havaların bir türlü mevsim normallerine inmemesi ve nem oranının uzun süre yüksek seviyelerde kalması ilkim değişikliklerinin günümüz insanı tarafından hissedilen etkilerindendir. Küresel ısınma ile ilgili şaşırtıcı bilgilerden biri de, zannedildiğinin tamamen aksine insan yapımı katı yakıt kullanan makinelerin iklim değişikliği üzerindeki etkileridir.

Dünyanın artan nüfusunu beslemek için yetiştirilen ve sayısı milyarlar ile ifade edilen çiftlik hayvanları, farkında olmasak da küresel ısınmayı tetikleyen önemli bir faktör haline gelmiştir. Zira metan gazı sindirim işlemleriyle de atmosfere salınmakta ve çiftlik hayvanlarının bu kadar fazla olması sebebiyle akla gelmese de bu durum ciddi manada küresel ısınmayı etkilemektedir. Şüphesiz insan kaynaklı Karbon salınımı da küresel ısınma için ciddi bir tehdit olsa da, çiftlik hayvanlarının sindirim faaliyetleri de iklim değişiklerinin önemli nedenleri arasına girmiştir. Hayvanların daha hızlı olgunlaşması ve daha verimli olması için kullanılan suni yemler de, boşaltım işlemleri esnasında dışarı atılan Metan gazı miktarının artmasına neden olmaktadır.