21 Aralık 2012 kıyamet senaryoları

Son dönemde tartışmasız üzerinde en çok komplo teorisi üretilen konu, 21 Aralık 2012 tarihinde kıyametin kopacağı ya da tüm insanlığı ilgilendiren çok önemli gelişmeler yaşanacağına dair olan “iddialardır”. Öncelikle belirtmek gerekir ki, 21 Aralık 2012 tarihinde bilimsel, tarihi veya sosyolojik açıdan herhangi bir felaket ya da önemli bir gelişme yaşanacağına dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Popüler kültürün ilgi çeken konularından biri olduğu için birçok farklı amaç uğrunda kullanılan 21 Aralık 2012 tarihi, en çok da Maya takvimi ile ilişkilendirilir. Gregoryen takvim kullanan her insan gibi bu yıl da hepimiz bu takvimi 31 Aralık tarihinde “sonlandıracağız” ve 1 Ocak başlangıç tarihli yeni bir takvime geçeceğiz. Aynı durum Maya takvimi için de geçerli olmakla birlikte aslında Mayaların kendi inançlarında dahi bu 21 Aralık 2012 tarihi bir son değil, bir dönemin ya da takvimin biterek yeni bir döngünün başlanması olarak algılanmıştır.

  • Foton kuşağı senaryosu

21 Aralık 2012 tarihinde dünyanın yepyeni bir çağa gireceği ve insanın fiziksel formundan ruhani boyutuna kadar tüm varlığının değişeceğine dair iddialar, her zaman foton kuşağı senaryosu ile ilişkilendirilmiştir. Zira astronomi biliminde “foton kuşağı” olarak tabir edilen bir kavram olmamakla birlikte bu kuşak tamamen hayalidir ve varlığına dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Güneş sistemi ile Ülker Takım Yıldızı’nın içinde olduğu “varsayılan” bir hayali kuşak olan foton kuşağının insanların yeni bir boyuta girilmesini sağlayacağına inanmak, bilimsel bir bulgu olmadığı halde sadece bir hayalin peşinde koşmaktan başka bir şey değildir. Şüphesiz kasıtlı yayınların bu durumu bir bilimsel gerçekmiş gibi göstermesi ve “insanların kendilerinin araştırmadan” bilgiyi doğrudan kabul etmesi bu durumun yaşanmasına sebep olmuştur.

  • Güneş fırtınası senaryosu

Dünyanın uzay araştırmalarında tartışmasız en etkili ve en önemli bilim insanları bünyesinde barındıran bilim kuruluşu olan NASA’nın defalarca açıkladığı ancak insanların ısrarla inanmadığı gerçek, 21 Aralık 2012 tarihinde güneşte devasa boyutlarda ve kıyamete sebep olacak kadar etkili bir güneş fırtınası yaşanacağında dair hiçbir bulgu olmadığıdır. Zira hayatın kaynağı olan güneşte “her an bu tarz bir fırtına yaşanma ihtimali bulunmaktadır”, yalnızca 21 Aralık 2012 tarihinde değil…

  • Manyetik alan senaryosu

Tıpkı diğer kıyamet senaryolarında olduğu gibi 21 Aralık 2012 tarihinde dünyanın manyetik alanının değişeceğine dair de herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Son derece büyük önemi bulunan bu tarz bir olayla ilgili yapılan sayısız bilimsel araştırma sonucunda hiçbir zaman 21 Aralık 2012 tarihi ile ilgili bir sonuca varılmamış ancak yine de bu iddialar popüler kültürde kendine oldukça geniş bir yer bulmayı başarmıştır.

  • Marduk/Nibiru/ Gezegen X senaryosu

Sümer kültüründe var olan Niburu gezegeni ve buradan gelen tanrılar inancı da tıpkı Mayaların takvimi gibi 21 Aralık 2012 tarihi ile ilgili üretilen komplo senaryolarında önemli bir yer tutmuştur. Marduk veya Gezegen X ismiyle de anılan ve Güneş sisteminin bir gezegeni olduğu “iddia edilen” bu gezenin dünyadan 4 kat büyüklüğe sahip olduğu dahi tamamen hayal ürünü olarak söylenmiştir. Dünyaya çok yakın geçtiği için felaketlere sebep olacağı söylenen bu tarz bir gezegenin dünyaya yaklaşması için öncelikle yüzlerce ve belki de binlerce yıldır dünyaya yaklaşıyor olması gerekir ki, bunun da modern astronominin gelişmiş imkanları tarafından onlarca yıldır fark edilememesi söz konusu değildir.

  • Diğer senaryolar

Nostradamus’un kehanetleri, Muhyiddin İbn Arabi’nin haberleri gibi konularla da ilişkilendirilen 21 Aralık 2012 tarihi aslında içinde bulunduğumuz bugünün tarihi gibi sıradan bir tarihtir. Güneş sistemi gezegenlerinin 21 Aralık 2012 tarihinde sıraya gireceği için dünyada felaketler yaşanacağı dahi söylenmiştir ki, böyle bir durum da bulunmamaktadır. Kaldı ki bulunsa dahi Güneş ve Ay haricindeki gezegenlerin dünya üzerinde felaketlere neden olacak bir kütleye sahip olmadığı Kepler ya da Newton döneminden beri bilinmektedir.