İnternetin olumlu etkileri

Son dönemde özellikle çevrimiçi(online) oyunlarda bağımlılık derecesinde varacak kadar çok zaman geçiren ve bilgisayar başında oturduğu için sosyal hayatta koparak kişilik bozukluğu sorunları yaşayan gençlerle gündeme gelen internet, bazıları tarafından adeta “günah keçisi” ilan edilmeye çalışılmaktadır. Televizyonlardan gazetelere ve hatta bizzat internet sitelerinin kendilerinde dahi yayımlanan “internetin zararları” üzerine yazılar, bilinen insanlık tarihinin belki de en önemli icatlarından biri olan internetin kötü bir ağ, araç veya daha da önemlisi alışkanlık şeklinde lanse etmektedir. Cep telefonlarının mobil cihazlara dönüşmesi sayesinde sosyal yaşamın her yerinde ve her zaman kullanılabilen internetin kötü bir alışkanlık şeklinde görülmesi ise “tamamen kişisel kullanım” ile ilgili bir durumdur.

Teknoloji ile eşanlamlı olarak kullanılan internet, modern çağın en büyük nimetlerinden biri olmasına rağmen kişisel kullanıma göre vakit öldürmek için başına oturulan boş bir uğraş olarak da hizmet verebilmektedir. Bu aşamada internetin olumlu etkilerinden bahsetmek için kişinin “teknolojiyi hangi amaçla kullandığı” doğru şekilde belirlenmelidir. Televizyon kanallarında tuttuğu takımın maçlarının ücretli olarak yayınlanması sebebiyle maçları internet üzerinden seyretmeye çalışan bir insan ile bilimsel bir araştırma için kaynak aramak adına internet başına oturan iki insanın da aynı kefeye konuşması söz konusu değildir. Bir taraf için internet maç izlemeye yarayan “televizyon benzeri bir araç” iken, madalyonun diğer ucunda internet bilimsel yöntem doğrultusunda “bilginin doğrudan kendisine” zahmetsizce ulaşma imkanı sağlayan muazzam derece önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Benzer bir biçimde bilgisayar başına yalnızca oyun oynamak için oturan bir kişi için internet, sadece basit bir oyun aracıdır. Bilgisayar kullanmak ya da internette girmek manasında kullanılan tabirler bu tarz amaçları tam olarak kapsamamaktadır. Bu tür bir durumda internet sadece oyun oynanmasını sağlayan bir araçtan öteye gidememektedir. Dünyanın küreselleşmesinde büyük etkisi olan internet, kıtalar arası iletişimi saniyeler içinde mümkün kılan ve insanların dünyanın öbür ucundaki gelişmelerden “eşzamanlı” olarak haberdar olmasını sağlayan muazzam derecede etkili bir haberleşme ağıdır. Bireyin kendini özgür bir biçimde ifade edebilmesine ve sosyal hayatta var olması mümkün olmayacak şekilde bir ortam sağlaması, internetin olumlu etkilerinden yalnızca bazılarıdır.

En basit tanımla internet, siz onu ne amaçla kullanıyorsanız odur. Haberleşmek için kullanılan internet bir küresel haberleşme aracına dönüşürken, bilimsel araştırmalarda kullanılan internet önemli bir bilim arşivi olacaktır. Benzer şekilde bilgisayar başına yalnızca futbol maçlarının sonuçlarına bakmak ya da oyun oynamak için geçiliyorsa da, internet bu amaca hizmet eden bir araca dönüşecektir. Zira internetin kötü ya da zararlı olması gibi bir durum söz konusu değil, bizzat insanların diğer alanlarda olduğu gibi araçları kişisel tercihleri doğrultusunda yanlış kullanması söz konusudur.