İki yaşamlılar ve özellikleri

Bildiğimiz anlamda bir yumurtlama sistemine sahip olmayan tüm dört bacaklı omurgaları içine alan iki yaşamlılar sınıfı, amfibi canlılar ya da amfibyumlar olarak da tanımlanır. İki yaşamlı omurgalarının ortak özelliklerinden olan değişken vücut sıcaklığı, bu canlıların su yaşamına olduğu kadar karasal hayata da adapte olabilmesini sağlamaktadır. Amfibi canlılara Latince iki yaşam manasına gelen “Amphibia” isminin verilmesinin nedeni de, bu canlıların hem karada hem de suda bir yaşamlarının olmasıdır.

İnsanlık tarihinin yakın dönemlerine kadar dünyada yaşayan hayvan türleri hakkında oldukça kısıtlı bilgisi olan insanoğlu, özellikle son 50 yıl içerisinde on binlerce yeni hayvan türü keşfetmiş ve iki yaşamlılar sınıfına ait 6 binin üzerinde tür olduğunu bulmuştur. İki yaşamın da büyük bir ustalıkla üstesinden gelen 6 binin üzerindeki türün yaklaşık olarak %88’ini kurbağalar oluşturmaktadır. Bilimsel araştırma yapmak için oldukça ilginç bir canlı türü olması nedeniyle yalnızca iki yaşamlıları inceleyen “Herpetoloji” adında bir bilim dalı da kurulmuştur.

İki yaşamlı canlıların anatomiksel ve fiziksel özellikleri incelendiğinde hem balıklar hem de sürüngenlere ait birçok ortak özelliğe sahip oldukları gözlemlenir. Omurgalı canlılar sınıfının “su dışında da yaşayabilen” ilk sınıfını oluşturan Amfibi canlılar, balık ile sürüngen arasında bir tür olarak da tanımlanmaktadır. Günümüzde her ne kadar bilim çevrelerinde destekçisi her geçen gün daha da azalan bir düşünce olsa da hala literatürden kaldırılmayan “teori bazındaki” evrimsel gelişim modellerine göre; omurgalı canlıların sudan çıkarak, karasal yaşama geçmeleriyle ortaya çıkan farklı türlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Evrimsel gelişim modellerini büyük bir ısrarla takip eden bilimadamları, Devoniyen Dönemi’nde yani Palezoik zamanın dördüncü bölümünde dünya genelinde yaşanan kuraklığın akciğer solunumu yapan balıkların karaya çıkmasına neden olarak fiziksel özelliklerinin değişmesini sağladığını düşünmektedir. Evrimsel gelişim modellerini benimseyen bilimadamları takip eden süreç içerisinde birçok su alanının tamamen kuruması ile bu balık türlerinin karasal yaşama adapte olduğunu iddia etmektedir. İki yaşamlı canlılar ile birçok farklı “teori” ortaya atan ve bilimsel literatürde de bir kanun ya da yasaymışçasına körü körüne kendi iddialarına inanan bilimadamlarının tüm bu söylemlerine karşın, iki yaşamlı canlıların Devoniyen Dönemi’nde evrimleştiğine dair herhangi bir “bulgu bulunmamaktadır”.