Hayatta başarılı olmak için inançlarınla hareket et!

Burada hangi inançlar sorusu akıllara gelebilir. Benim kast ettim inanç sisteminin İslam olduğunu bilmelisiniz. Ama eğer ki İslam dininin başarılı olmak adına ne dediğini bilmiyorsanız, sizlerde “İslam ilime ve gelişmeye engeldir” propagandasına maruz kalmış biri olabilirsiniz. Her neyse, varsayalım ki bu tür bir propagandaya maruz kalmadınız. Aslında değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü İslam inancının sunmuş olduğu başarı haritası, gerçek hayatın içinden başkası değil. Kişi ya bu hayatın içerisinde olan başarı kriterlerine İslam çatısı altında inanır, veya dini bir mecraya sokmadan başarı kriterlerini kendisi için tek inanç kabul eder. Ortak nokta işin inançla olan alakası…1.,

Peki ne diyor İslam?

İslam dini kişiye büyük bir ufuk kazandırır. Öncelikle insanın yapması gereken planları, korku, kaygı gibi endişelere kapılarak yapmamamsı gerektiğini söyler. Korku, kaygı gibi endişelerin bir imtihan olduğunu ve insanların bu gibi korkulardan dolayı kendisini yanlışa sürüklediğini, enerjisini kullanamadığını, vücudunu, rızkını yanlış yollarda sarf ettiğini anlatır. Buradan çıkaracağımız souç başarmak için kaygılardan uzak kalmamız gerektiğidir. Planları insana yakışır şekilde en üst düzeyde yapıp, çalışarak sonucunu sadece Allah’tan beklemek gerektiğidir.

Olumsuzluklar veya olumlu gelişmeler neticesinde insana dur durak bilmeyen bir yol çizilir. Ne başaran ne de başaramayan hayatın sonuna gelmiş gibi davranmaması gerektiği İslam dininde emir edilerek, bir işte muvaffak olunduğunda veya olunamadığında diğer bir işle veya amelle meşgul olunması gerektiğini emir eder. Bu itibarla İslam dini başarı için dinamik bir hayatı kriter edinir. Eğer insan başardım deyip, durursa veya başaramadım deyip vazgeçerse, İslam nezdinde hataya muzdarip olmuş olur. Sürekli bir amel ve ilerleyiş İslam da esas iken, varmak veya durmak değil, istikrarlı bir şekilde çalışmak emir edilir.

Her amelin bir karşılığının olduğunu bildirerek, kesinlikle vazgeçmeyi veya kaybettim hissiyatı içerisinde olmamayı düstur edinmeyi emir eder.