Güneş rüzgarı ve etkileri

Evren genelindeki tüm yıldızlarda gözlemlenebilen bir olay olan güneş rüzgarı, üst atmosferde oluşan akımla ilgili bir durumdur. Yıldızın üst atmosferi olarak nitelendirilen yüzey bölümünde yüklü parçacık çıkışı olması, plazma akımı ya da güneş rüzgarı olarak isimlendirilir. İnsanoğlunun yaşamını devam ettirmek için bağımlı olduğu güneş, yüzyıllar boyunca uzayla ilgili araştırmaların temel konusu olmuştur. Güneşin gözlemlenmesi ile birlikte hakkında daha fazla bilgi edinilen güneş rüzgarları, geniş boyutlu etkiler gösterebilecek kadar kuvvetli plazma akımlarının oluşmasına neden olur.

Yıldızlar çok yüksek bir devinim hızına ve muazzam derece yüksek sıcaklıklara sahiptir. Yıldızların çekirdeğindeki yoğun halde bulunan madde, yıldız çevresinde yüksek bir çekim alanı oluşmasına neden olur. Güneş Sistemi bünyesinde bulunan tüm gezegenler, cüce gezegenler ve diğer gökcisimleri, güneşin sahip olduğu yüksek çekim kuvvetinin altındadır. Yıldızların sahip olduğu bu yüksek çekim gücüne rağmen bazı durumlarda proton ve elektronlar yıldızın çekim alanından kurtularak, güneş rüzgarı olarak tanımlanan kozmik olayın gerçekleşmesine neden olur.

Kutup Işıkları olarak bilinen doğa olayları da bu tür atom seviyesinde gerçekleşen olaylarla benzerlik gösterir. Güneş atmosferinin mıknatıssal alanı üzerine yapılan araştırmalar, son yıllarda bilimadamlarının güneş rüzgarı hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlamıştır. 1960’lardan sonra teknolojinin de gelişmesi ile astrofizikçiler daha kapsamlı incelemeler yaparak, güneş rüzgarlarının gelişim sürecini daha iyi anlamıştır. Yüksek enerjili elektron ve protonların yıldızın çekim kuvvetinden kurtulması ile gerçekleşen güneş rüzgarlarının dünya üzerindeki etkileri, günümüze dek bilim insanlarının detaylı bir şekilde araştırdığı konular arasında yer alır.