Göz tembelliği tedavisi

Göz tembelliği olan insanların gözlerinin fiziksel yapısında herhangi bir problem yoktur. Bir başka değişle; tembel olan gözün retinası, irisi, sinirleri ya da merceği tamamen sağlıklıdır. Göz tembelliğine neden olan sorun gözün ışığı kırma kusurudur. İki gözden birinin ışığı kırma derecesi daha fazla olduğundan, nesnelerden elde ettiği görüntü daha kusurlu olur. İnsan beyni iki gözden gelen görüntüsü birbiri ile kıyaslar ve her zaman iyi olan görüntüyü seçer. Sürekli daha iyi görüntünün geldiği gözü kullanan beyin, zamanla tembel gözden gelen elektrik sinyallerini algılamamaya başlar.

Tembel göz cisimleri diğer göze nazaran daha kusurlu gördüğünden, ilerleyen yaşlar ile birlikte beyin bu gözden gördüğü nesneleri algılamaz ve tek göz ile çevreyi algılar. Göz tembelliği tedavisi olan bir rahatsızlıktır ancak tedavinin küçük yaşlarda yapılması gerekmektedir. 5 yaşından önce fark edilen göz tembelliklerinde tedavinin başarı oranı oldukça yüksektir ancak bu yaştan sonra başarı oranı giderek düşmektedir. 7-8 yaşından sonra hastaya uygulanan göz tembelliği tedavisi ise çok büyük bir ihtimal ile başarısızlık ile sonuçlanmaktadır. Amerika’da yapılan son çalışmalar ile 8-9 yaşındaki çocukların da göz tembelliğini yenebilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır ancak başarı oranı 5 yaş öncesine göre oldukça düşüktür.

Göz tembelliği tedavisi; daha iyi gören gözün gün içerisinde belirli süreler ile kapatılarak, beynin tembel gözden görmeye adeta mecbur bırakılması şeklinde uygulanmaktadır. Sadece tembel göz açık olduğu için beyin, bu gözü kullanmak zorunda kaldığından, zaman içerisinde gözden gelen elektrik sinyallerini daha iyi algılamaktadır. Ancak bu aşamada gözün ne kadar kapatılacağının göz doktoru tarafından çok iyi belirlenmesi gerekir. Tembel göz ile uzun süre görmeye çalışmak, sağlam olan gözün körelmesine de neden olabilmektedir. Bu sebepten ötürü göz doktorunun tembel gözdeki kırılma hatasını iyi saptaması ve iki göz arasındaki görme farkının ne kadar olduğunu belirlemesi gerekir. Göz tembelliği tedavisinde doktor kadar ailelere de oldukça büyük bir görev düşmektedir. 5 yaşından küçük bir çocuğun tek gözünü kapatmak istemeyebileceği düşünülerek, hekimin söylediği saatlerde kesinlikle çocuğun sağlam gözünün kapalı olduğundan emin olunması gerekir. Bunun için göz kapatma saatlerin ailelerin sürekli çocuk ile ilgilenmesi gerekir.

Göz doktorları, sadece tembel gözden görülen saatlerde çocuklara okuma, el işi ya da bilgisayar oyunları gibi gözü aktif bir şekilde çalıştıracak egzersizler önerir. Böylece göz kapatmanın uygulandığı saatlerde seri bir şekilde çalışan tembel göz, beynin bu gözden gelen sinyalleri de algılamasını sağlayacaktır. Göz tembelliği tedavisi çocuğun yaşına ve gözün tembelliğine göre 4-5 günden 3-4 haftaya kadar uygulanabilmektedir.